Ustalenie przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim,... - Dz.U.2004.60.566 - OpenLEX

Ustalenie przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.60.566

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się przebieg dróg krajowych:
1)
w województwie dolnośląskim, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
w województwie kujawsko-pomorskim, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
w województwie mazowieckim, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
w województwie pomorskim, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
w województwie śląskim, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
w województwie zachodniopomorskim, określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w Warszawie (Dz. U. Nr 56, poz. 675), utrzymane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Lp.Numer drogiLokalizacja drogi

powiat - gmina/miasto

Przebieg dróg w miastachOdcinek
12345
1Powiat polkowicki
3 gm. Gaworzyce
3 gm. Radwanice
Powiat głogowski
3 gm. Jerzmanowa
Powiat polkowicki
3 gm. Polkowice
3 m. Polkowiceulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
Powiat lubiński
3 gm. Lubin
3 m. LubinObwodnica Miedziowaod granicy miasta - do ul. Komisji Edukacji Narodowej
3ul. Komisji Edukacji Narodowejod Obwodnicy Miedziowej - do ul. Legnickiej
3ul. Legnickaod ul. Komisji Edukacji Narodowej - do granicy miasta
3 gm. Lubin
Powiat legnicki
3 gm. Miłkowice
3m. na prawach powiatu Legnicaul. Poznańskaod granicy miasta - do ul. Leszczyńskiej
3ul. Leszczyńskaod ul. Poznańskiej - do mostu przez rz.Czarna Woda
3most przez rz. Czarna Woda
3ul. Leszczyńskaod mostu przez rz. Czarna Woda - do ul. Brama Głogowska
3ul. Brama Głogowskaod ul. Leszczyńskiej - do ul. Piastowskiej
3ul. Piastowskaod ul. Brama Głogowska - do ul. Dziennikarskiej
3ul. Dziennikarskaod ul. Piastowskiej - do ul. Muzealnej
3ul. Muzealnaod ul. Dziennikarskiej - do ul. Jaworzyńskiej
3ul. Jaworzyńskaod ul. Muzealnej - do mostu przez rz. Kaczawę
3most przez rz. Kaczawę
3ul. Jaworzyńskaod mostu przez rz. Kaczawę - do granicy miasta
Powiat legnicki
3 gm. Legnickie Pole
Powiat jaworski
3 gm. Męcinka
3 m. Jaworul. Lubińskaod granicy miasta - do ul. Narutowicza
3ul. Narutowiczaod ul. Lubińskiej - do ul. Wieniawskiego
3ul. Wieniawskiegood ul. Narutowicza - do ul. Starowiejskiej
3ul. Starowiejskaod ul. Wieniawskiego - do ul. Limanowskiego
3ul. Limanowskiegood ul. Starowiejskiej - do Placu Wolności
3Plac Wolnościod ul. Limanowskiego - do ul. Dąbrowskiego
3ul. Dąbrowskiegood Placu Wolności - do ul. Mickiewicza
3ul. Mickiewiczaod ul. Dąbrowskiego - do granicy miasta
3 gm. Paszowice
3 gm. Bolków
3 m. Bolkówul. Republikańskaod granicy miasta - do ul. Kolejowej
3ul. Kolejowaod ul. Republikańskiej - do ul. Sienkiewicza
3ul. Sienkiewiczaod ul. Kolejowej - do ul. Jeleniogórskiej
3ul. Jeleniogórskaod ul. Sienkiewicza - do granicy miasta
3 gm. Bolków
Powiat jeleniogórski
3 gm. Janowice Wielkie
3m. na prawach powiatu Jelenia Góraul. Wrocławskaod granicy miasta - do ul. Konstytucji 3-go Maja
3ul. Konstytucji 3-go Majaod ul. Wrocławskiej - do Al. Jana Pawła II
3Al. Jana Pawła IIod ul. Konstytucji 3-go Maja - do ul. Sobieskiego
3ul. Sobieskiegood Al. Jana Pawła II - do ul. Zgorzeleckiej
3ul. Zgorzeleckaod ul. Sobieskiego - do ul. Spółdzielczej
3ul. Spółdzielczaod ul. Zgorzeleckiej - do ul. Trasa Czeska
3ul. Trasa Czeskaod ul. Spółdzielczej - do granicy miasta
Powiat jeleniogórski
3 gm. Stara Kamienica
3 m. Piechowiceul. Jeleniogórskaod granicy miasta - do ul. Turystycznej
3ul. Turystycznaod ul. Jeleniogórskiej - do granicy miasta
3 m. Szklarska Porębaul. Jeleniogórskaod granicy miasta - do ul. Jedności Narodowej
3ul. Jedności Narodowejod ul. Jeleniogórskiej - do ul. Sikorskiego
3ul. Sikorskiegood ul. Jedności Narodowej - do ul. Szosa Czeska
3ul. Szosa Czeskaod ul. Sikorskiego - do granicy miasta /państwa/
2Powiat zgorzelecki
4 gm. Zgorzelec
4 gm. Pieńsk
Powiat bolesławiecki
4 gm. Nowogrodziec
4 gm. Bolesławiec
4 m. Bolesławiecul. II Armii Wojska Polskiegood granicy miasta - do ul. Zgorzeleckiej
4ul. Zgorzeleckaod ul. II Armii Wojska Polskiego - do ulicy bez nazwy
4ulica bez nazwy /obwodnica/od ul. Zgorzeleckiej - do ul. Wróblewskiego
4ul. Wróblewskiegood ulicy bez nazwy - do ul. Cieszkowskiego
4ul. Cieszkowskiegood ul. Wróblewskiego - do ulicy bez nazwy
4ulica bez nazwy /obwodnica/od ul. Cieszkowskiego - do granicy miasta
4 gm. Bolesławiec
4 gm. Warta Bolesławiecka
Powiat legnicki
4 gm. Chojnów
Powiat złotoryjski
4 gm. Zagrodno
Powiat legnicki
4 gm. Chojnów
Powiat złotoryjski
4 gm. Złotoryja
Powiat legnicki
4 gm. Krotoszyce
4 gm. Legnickie Pole
Powiat jaworski
4 gm. Wądroże Wielkie
Powiat średzki
4 gm. Udanin
4 gm. Kostomłoty
Powiat wrocławski
4 gm. Kąty Wrocławskie
4 gm. Kobierzyce
4 gm. Kąty Wrocławskie
4m. na prawach powiatu Wrocławulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat wrocławski
4 gm. Kobierzyce
4 gm. Żórawina
Powiat oławski
4 gm. Domaniów
Powiat strzeliński
4 gm. Wiązów
Powiat oławski
4 gm. Oława
Powiat strzeliński
4 gm. Wiązów
3Powiat trzebnicki
5 gm. Żmigród
5 m. Żmigródulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
5 gm. Żmigród
5 gm. Prusice
5 gm. Trzebnica
5 m. Trzebnicaulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
5 gm. Trzebnica
5 gm. Wisznia Mała
5m. na prawach powiatu Wrocławul. Sułowskaod granicy miasta - do ul. Żmigrodzkiej
5ul. Żmigrodzkaod ul. Sułowskiej - do ul. Bałtyckiej
5ul. Bałtyckaod ul. Żmigrodzkiej - do Mostów Osobowickich
5Mosty Osobowickie
5ul. Reymontaod Mostów Osobowickich - do Placu Staszica
5Plac Staszicaod ul. Reymonta - do ul. Pomorskiej
5ul. Pomorskaod Placu Staszica - do ul. Dubois
5ul. Duboisod ul. Pomorskiej - do Mostów Mieszczańskich /nowych/
5Mosty Mieszczańskie /nowe/
5ul. Jagiełłyod Mostów Mieszczańskich /nowych/ - do ul. Mostowej
5ul. Mostowaod ul. Jagiełły - do Mostu Sikorskiego
5Most Sikorskiego
5ul. Podwaleod Mostu Sikorskiego - do Placu 1-go Maja
5Plac 1-go Maja
5ul. Podwaleod Placu 1-go Maja - do Placu Orląt Lwowskich
5Plac Orląt Lwowskich
5ul. Piłsudskiegood Placu Orląt Lwowskich - do Placu Legionów
5Plac Legionów
5ul. Grabiszyńskaod Placu Legionów - do Al. Hallera
5Al. Halleraod ul. Grabiszyńskiej - do ul. Powstańców Śląskich
5ul. Powstańców Śląskichod Al. Hallera - do Al. Karkonoskiej
5Al. Karkonoskaod ul. Powstańców Śląskich - do granicy miasta
Powiat wrocławski
5 gm. Kobierzyce
5m. na prawach powiatu Wrocławulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat wrocławski
5 gm. Kąty Wrocławskie
5 gm. Kobierzyce
5 gm. Kąty Wrocławskie
Powiat średzki
5 gm. Kostomłoty
Powiat świdnicki
5 gm. Żarów
5 gm. Strzegom
5 m. Strzegomulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
5 gm. Strzegom
5 gm. Dobromierz
Powiat jaworski
5 gm. Bolków
5 m. Bolkówul. Słowackiegood granicy miasta - do ul. Wysokogórskiej
5ul. Polnaod ul. Wysokogórskiej /droga nr 5/ - do ul. Świerczewskiego
5ul. Świerczewskiegood ul. Polnej - do granicy miasta
5 gm. Bolków
Powiat kamiennogórski
5 gm. Marciszów
5 gm. Kamienna Góra
5 m. Kamienna Góraul. Legnickaod granicy miasta - do ul. Wałbrzyskiej
5ul. Wałbrzyskaod ul. Legnickiej - do ul. Bohaterów Getta
5ul. Bohaterów Gettaod ul. Wałbrzyskiej - do ul. Jana Pawła II
5ul. Jana Pawła IIod ul. Bohaterów Getta - do ul. Sienkiewicza
5ul. Sienkiewiczaod ul. Jana Pawła II - do ul. Fornalskiej
5ul. Fornalskiejod ul. Sienkiewicza - do ul. Waryńskiego
5ul. Waryńskiegood ul. Fornalskiej - do ul. Lubawskiej
5ul. Lubawskaod ul. Waryńskiego - do granicy miasta
5 gm. Kamienna Góra
5 gm. Lubawka
5 m. Lubawkaul. Kamieniogórskaod granicy miasta - do ul. Dworcowej
5ul. Dworcowaod ul. Kamieniogórskiej - do ul. Wojska Polskiego
5ul. Wojska Polskiegood ul. Dworcowej - do ul. Świerczewskiego
5ul. Świerczewskiegood ul. Wojska Polskiego - do granicy miasta /państwa/
4Powiat kłodzki
8 m. Kudowa-Zdrójul. Głównaod granicy miasta /państwa/ - do granicy miasta
8 gm. Lewin Kłodzki
8 m. Duszniki-Zdrójul. Świerczewskiegood granicy miasta - do ul. Kłodzkiej
8ul. Kłodzkaod ul. Świerczewskiego - do granicy miasta
8 gm. Szczytna
8 m. Szczytnaul. Robotniczaod granicy miasta - do ul. Borowina
8ul. Borowinaod ul. Robotniczej - do granicy miasta
8 gm. Szczytna
8 m. Polanica-Zdrójul. Sikorskiegood granicy miasta - do granicy miasta
8 gm. Kłodzko
8 m. Kłodzkoul. Dusznickaod granicy miasta - do ul. Piłsudskiego
8ul. Piłsudskiegood ul. Dusznickiej - do granicy miasta
8 gm. Kłodzko
Powiat ząbkowicki
8 gm. Bardo
8 m. Bardoul. Kolejowaod granicy miasta - do ulicy bez nazwy
8ulica bez nazwy /obwodnica/od ul. Kolejowej - do granicy miasta
8 gm. Bardo
8 gm. Ząbkowice Śląskie
8 m. Ząbkowice Śląskieulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
8 gm. Ząbkowice Śląskie
8 gm. Ciepłowody
Powiat dzierżoniowski
8 gm. Niemcza
8 m. Niemczaulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
8 gm. Niemcza
8 gm. Łagiewniki
Powiat wrocławski
8 gm. Jordanów Śląski
8 gm. Kobierzyce
8m. na prawach powiatu WrocławAl. Karkonoskaod granicy miasta - do ul. Wyścigowej
8ul. Wyścigowaod Al. Karkonoskiej - do ul. Ślężnej
8ul. Ślężnaod ul. Wyścigowej - do ul. Dyrekcyjnej
8ul. Dyrekcyjnaod ul. Ślężnej - do ul. Pułaskiego
8ul. Pułaskiegood ul. Dyrekcyjnej - do Placu Wróblewskiego
8Plac Wróblewskiego
8Plac Społeczny
8Most Grunwaldzki
8Plac Grunwaldzkiod Mostu Grunwaldzkiego - do Mostu Szczytnickiego
8Most Szczytnicki
8Al. Kochanowskiegood Mostu Szczytnickiego - do Mostów Jagiellońskich
8Mosty Jagiellońskie
8Al. Kochanowskiegood Mostów Jagiellońskich - do Al. Brucknera
8Al. Bruckneraod Al. Kochanowskiego - do ul. Krzywoustego
8ul. Krzywoustegood Al. Brucknera - do Al. Jana III Sobieskiego
8Al. Jana III Sobieskiegood ul. Krzywoustego - do granicy miasta
Powiat wrocławski
8 gm. Długołęka
Powiat oleśnicki
8 gm. Oleśnica
8 m. Oleśnicaul. Wojska Polskiegood granicy miasta - do granicy miasta
8 gm. Oleśnica
8 gm. Syców
8 m. Sycówulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
5Powiat polkowicki
12 gm. Przemków
12 m. Przemkówul. Szprotawskaod granicy miasta - do Placu Wolności
12Plac Wolnościod ul. Szprotawskiej - do ul. Głogowskiej
12ul. Głogowskaod Placu Wolności - do granicy miasta
12 gm. Przemków
12 gm. Radwanice
Powiat głogowski
12 gm. Żukowice
12 gm. Jerzmanowa
12 gm. Głogów
12 m. Głogówul. Obwodowaod granicy miasta - do ul. Legnickiej
12ul. Legnickaod ul. Obwodowej - do ul. Obrońców Pokoju
12ul. Obrońców Pokojuod ul. Legnickiej - do Ronda Konstytucji 3-go Maja
12Rondo Konstytucji 3-go Majaod ul. Obrońców Pokoju - do ul. Brama Brzostowska
12ul. Brama Brzostowskaod Ronda Konstytucji 3-go Maja - do ul. Kamienna Droga
12ul. Kamienna Drogaod ul. Brama Brzostowska - do granicy miasta
12 gm. Głogów
6Powiat trzebnicki
15 gm. Trzebnica
15 m. Trzebnicaul. Prusickaod granicy miasta - do ul.Milickiej
15ul. Milickaod ul. Prusickiej - do granicy miasta
15 gm. Trzebnica
Powiat milicki
15 gm. Milicz
15 m. Miliczul. Trzebnickaod granicy miasta - do ul. Piłsudskiego
15ul. Piłsudskiegood ul. Trzebnickiej - do ul. Zamkowej
15ul. Zamkowaod ul. Piłsudskiego - do ul. Parkowej
15ul. Parkowaod ul. Zamkowej - do ul. Krotoszyńskiej
15ul. Krotoszyńskaod ul. Parkowej - do granicy miasta
15 gm. Milicz
15 gm. Cieszków
7Powiat bolesławiecki
18 gm. Osiecznica
18 gm. Bolesławiec
18 gm. Gromadka
18 gm. Warta Bolesławiecka
18 gm. Gromadka
Powiat legnicki
18 gm. Chojnów
8Powiat oleśnickiul. Wrocławskaod granicy miasta - do granicy miasta
25 m. Międzybórz
25 gm. Międzybórz
25 gm. Syców
25 gm. Oleśnica
9Powiat zgorzelecki
30 gm. Zgorzelec
30 m. Zgorzelecul. Słowiańskaod granicy miasta - do granicy miasta
30 gm. Zgorzelec
Powiat lubański
30 gm. Siekierczyn
30 gm. Lubań
30 m. Lubańul. Zgorzeleckaod granicy miasta - do ul. Rybackiej
30ul. Rybackaod ul. Zgorzeleckiej - do ul. Warszawskiej
30ul. Warszawskaod ul. Rybackiej - do ul. Jeleniogórskiej
30ul. Jeleniogórskaod ul. Warszawskiej - do granicy miasta
30 gm. Lubań
30 gm. Olszyna
Powiat lwówecki
30 gm. Gryfów Śląski
30 m. Gryfów Śląskiul. Jeleniogórskaod granicy miasta - do granicy miasta
30 gm. Gryfów Śląski
30 gm. Lubomierz
Powiat jeleniogórski
30 gm. Stara Kamienica
30m. na prawach powiatu Jelenia Góraul. Sobieskiegood granicy miasta - do ul. Zgorzeleckiej
10Powiat kłodzki
33 m. Kłodzkoul. Wartyod ul. Piłsudskiego /droga nr 8/ - do ul. Podgrodzie
33ul. Podgrodzieod ul. Warty - do ul. Korfantego
33ul. Korfantegood ul. Podgrodzie - do ul. Połabskiej
33ul. Połabskaod ul. Korfantego - do ul. Lutyckiej
33ul. Lutyckaod ul. Połabskiej - do ul. Łużyckiej
33ul. Łużyckaod ul. Lutyckiej - do ronda /droga nr 46/
33rondo /skrzyż. z drogą nr 46/między ul. Łużycką i ul. Wyspiańskiego
33ul. Wyspiańskiegood ronda /droga nr 46/ - do granicy miasta
33ul. Łużyckaod ul. Lutyckiej - do ul. Witosa
33ul. Witosaod ul. Łużyckiej - do ul. Połabskiej
33 gm. Kłodzko
33 gm. Bystrzyca Kłodzka
33 m. Bystrzyca Kłodzkaulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
33 gm. Bystrzyca Kłodzka
33 gm. Międzylesie
33 m. Międzylesieul. Warszawskaod granicy miasta - do ul. Waryńskiego
33ul. Waryńskiegood ul. Warszawskiej - do Placu Wolności
33Plac Wolnościod ul. Waryńskiego - do ul. Wojska Polskiego
33ul. Wojska Polskiegood Placu Wolności - do ul. Granicznej
33ul. Granicznaod ul. Wojska Polskiego - do granicy miasta
33 gm. Międzylesie
11Powiat świdnicki
34 m. Świebodziceul. Wałbrzyskaod ulicy bez nazwy /obwodnicy-droga nr 35/ - do ul. Piłsudskiego
34ul. Piłsudskiegood ul. Wałbrzyskiej - do ul. Jeleniogórskiej
34ul. Jeleniogórskaod ul. Piłsudskiego - do granicy miasta
34 gm. Dobromierz
12Powiat wałbrzyski
35 gm. Mieroszów
35 m. Mieroszówul. Mickiewiczaod granicy miasta - do ul. Wolności
35ul. Wolnościod ul. Mickiewicza - do ul. Dąbrowszczaków
35ul. Dąbrowszczakówod ul. Wolności - do ul. Wałbrzyskiej
35ul. Wałbrzyskaod ul. Dąbrowszczaków - do granicy miasta
35 gm. Mieroszów
35 m. Wałbrzychul. Wałbrzyskaod granicy miasta - do ul. Niepodległości
35ul. Niepodległościod ul. Wałbrzyskiej - do ul. Sikorskiego
35ul. Sikorskiegood ul. Niepodległości - do ul. Kolejowej
35ul. Kolejowaod ul. Sikorskiego - do ul. Bolesława Chrobrego
35ul. Bolesława Chrobregood ul. Kolejowej - do ul. Armii Krajowej
35ul. Armii Krajowejod ul. Bolesława Chrobrego - do ul. Wrocławskiej
35ul. Wrocławskaod ul. Amii Krajowej - do granicy miasta
Powiat świdnicki
35 m. Świebodziceul. Wałbrzyskaod granicy miasta - do ulicy bez nazwy /obwodnicy/
35ulica bez nazwy /obwodnica/od ul. Wałbrzyskiej - do ul. Świdnickiej
35ul. Świdnickaod ulicy bez nazwy /obwodnicy/ - do granicy miasta
35 gm. Świdnica
35 m. Świdnicaul. Zamenhoffaod granicy miasta - do ul. Esperantystów
35ul. Esperantystówod ul. Zamenhoffa - do ul. Szarych Szeregów
35ul. Szarych Szeregówod ul. Esperantystów - do granicy miasta
35 gm. Świdnica
35 gm. Marcinowice
Powiat wrocławski
35 gm. Sobótka
35 gm. Kąty Wrocławskie
35 gm. Kobierzyce
13Powiat legnicki
36 m. Prochowiceulica bez nazwy /obwodnica/od drogi nr 94 - do granicy miasta
36 gm. Prochowice
Powiat lubiński
36 gm. Lubin
36 m. LubinObwodnica Miedziowaod granicy miasta - do ul. Ścinawskiej
36ul. Ścinawskaod Obwodnicy Miedziowej - do granicy miasta
36 gm. Lubin
36 gm. Ścinawa
36 m. Ścinawaul. Lubińskaod granicy miasta - do ul. Chobieńskiej
36ul. Chobieńskaod ul. Lubińskiej - do ul. Szerokiej
36ul. Szerokaod ul. Chobieńskiej - do ul. Głogowskiej
36ul. Głogowskaod ul. Szerokiej - do ul. Mickiewicza
36ul. Mickiewiczaod ul. Głogowskiej - do ul. Wołowskiej
36ul. Wołowskaod ul. Mickiewicza - do granicy miasta
36ul. Grodzkaod ul. Mickiewicza - do ul. Rynek
36ul. Rynekod ul. Grodzkiej - do ul. Robotniczej
36ul. Robotniczaod ul. Rynek - do ul. Szerokiej
Powiat wołowski
36 gm. Wińsko
Powiat górowski
36 gm. Wąsosz
36 m. Wąsoszul. Kolejowaod granicy miasta - do Placu Wolności
36Plac Wolnościod ul. Kolejowej - do ul. Świerczewskiego
36ul. Świerczewskiegood Placu Wolności - do granicy miasta
36ul. 1-go Majaod ul. Świerczewskiego - do ul. Rawickiej
36ul. Rawickaod ul. 1-go Maja - do granicy miasta
36ul. Mickiewiczaod ul. Świerczewskiego - do Placu Wolności
36Plac Wolnościod ul. Mickiewicza - do ul. Kolejowej
36 gm. Wąsosz
14Powiat dzierżoniowski
39 gm. Łagiewniki
Powiat strzeliński
39 gm. Kondratowice
39 gm. Strzelin
39 m. Strzelinul. Dzierżoniowskaod granicy miasta - do Placu 1-go Maja
39Plac 1-go Majaod ul. Dzierżoniowskiej - do ul. Wojska Polskiego
39ul. Wojska Polskiegood ul. Wojska Polskiego - do granicy miasta
39 gm. Strzelin
39 gm. Wiązów
39 m. Wiązówul. Armii Krajowejod granicy miasta - do ul. Pocztowej
39ul. Pocztowaod ul. Armii Krajowej - do ul. Staszica
39ul. Staszicaod ul. Pocztowej - do ul. 1-go Maja
39ul. 1-go Majaod ul. Staszica - do granicy miasta
39 gm. Wiązów
Powiat oławski
39 gm. Oława
15Powiat kłodzki
46 m. Kłodzkoul. Mickiewiczaod ul. Wyspiańskiego - do granicy miasta
46 gm. Kłodzko
Powiat ząbkowicki
46 gm. Złoty Stok
46 m. Złoty Stokul. Kłodzkaod granicy miasta - do ul. Wiejskiej
46ul. Wiejskaod ul. Kłodzkiej - do Placu Mickiewicza
46Plac Mickiewiczaod ul. Wiejskiej - do ul. Traugutta
46ul. Trauguttaod Placu Mickiewicza - do granicy miasta
46 gm. Złoty Stok
16Powiat legnicki
94 gm. Chojnów
94 m. Chojnówulica bez nazwyod granicy miasta - do ul. Parkowej
94ul. Parkowaod ul. Złotoryjskiej - do granicy miasta
94 gm. Chojnów
94 gm. Miłkowice
94m. na prawach powiatu Legnicaul. Chojnowskaod granicy miasta - do ul. Piastowskiej
94ul. Piastowskaod ul. Chojnowskiej - do ul. Pocztowej
94ul. Pocztowaod ul. Piastowskiej - do ul. Kartuskiej
94ul. Kartuskaod ul. Pocztowej - do mostu przez rz. Kaczawę
94most przez rz. Kaczawę
94ul. Kartuskaod mostu przez rz. Kaczawę - do ul. Stefana Czarnieckiego
94ul. Stefana Czarnieckiegood ul. Kartuskiej - do ul. Wrocławskiej
94ul. Wrocławskaod ul. Stefana Czarnieckiego - do granicy miasta
Powiat legnicki
94 gm. Kunice
94 gm. Prochowice
94 m. Prochowiceul. Legnickaod granicy miasta - do drogi nr 36
ulica bez nazwy /obwodnica/od drogi nr 36 - do granicy miasta
94 gm. Prochowice
Powiat średzki
94 gm. Malczyce
94 gm. Środa Śląska
94 m. Środa Śląskaulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
94 gm. Środa Śląska
94 gm. Miękinia
94m. na prawach powiatu Wrocławul. Średzkaod granicy miasta - do Mostów Średzkich
94Mosty Średzkie
94ul. Kosmonautówod Mostów Średzkich - do ul. Lotniczej
94ul. Lotniczaod ul. Kosmonautów - do ul. Na Ostatnim Groszu
94ul. Na Ostatnim Groszuod ul. Lotniczej - do Estakady Gądowianka
94Estakada Gądowianka
94ul. Klecińskaod Estakady Gądowianka - do Al. Hallera
94Al. Halleraod ul. Klecińskiej - do Al. Wiśniowej
94Al. Wiśniowaod Al. Hallera - do Al. Armii Krajowej
94Al. Armii Krajowejod Al. Wiśniowej - do ul. Krakowskiej
94ul. Krakowskaod Al. Armii Krajowej - do ul. Opolskiej
94ul. Opolskaod ul. Krakowskiej - do granicy miasta
Powiat wrocławski
94 gm. Święta Katarzyna
94 m. Siechniceul. Opolskaod granicy miasta - do granicy miasta
94 gm. Święta Katarzyna
Powiat oławski
94 gm. Oława
94 m. Oławaul. Ks. Kutrowskiegood granicy miasta - do ul. Gen. Andersa
94ul. Gen. Andersaod ul. Ks. Kutrowskiego - do ul. 11-go Listopada
94ul. 11-go Listopadaod ul. Gen. Andersa - do ul. 1-go Maja
94ul. 1-go Majaod ul. 11-go Listopada - do ul. Opolskiej
94ul. Opolskaod ul. 1-go Maja - do granicy miasta
94 gm. Oława

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Lp.Numer drogiLokalizacja drogi

powiat - gmina/miasto

Przebieg dróg w miastachOdcinek
12345
1Powiat świecki
1 gm. Nowe
1 m. Noweul. Tczewskaod granicy miasta - do Pl. Św. Rocha
1ul. Bydgoskaod Pl. Św. Rocha - do granicy miasta
1 gm. Nowe
1 gm. Warlubie
1 gm. Dragacz
1 gm. Świecie
1 m. Świecieul. Tucholskaod granicy miasta - do węzła Przechowo
1ulica bez nazwyod ul. Tucholskiej - do granicy miasta
1 gm. Świecie
Powiat chełmiński
1 gm. Chełmno
1 m. Chełmnoulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
1 gm. Stolno
1 gm. Papowo Biskupie
Powiat toruński
1 gm. Chełmża
1 gm. Łysomice
1m. na prawach powiatu Toruńul. Grudziądzkaod granicy miasta - do ul. Warneńczyka
1ul. Warneńczykaod ul. Grudziądzkiej - do ul. Przy Kaszowniku
1ul. Przy Kaszownikuod ul. Warneńczyka - do ul. Odrodzenia
1ul. Odrodzeniaod ul. Przy Kaszowniku - do ul. Czerwona Droga
1ul. Czerwona Drogaod ul. Odrodzenia - do Placu Niepodległości
1Al. Jana Pawła IIod Placu Niepodległości - do Mostu Piłsudskiego
1Most Piłsudskiego
1Plac Armii Krajowej
1ul. Podgórskaod ul. Poznańskiej - do ul. Łódzkiej
1ul. Kujawskaod ul. Podgórskiej - do Mostu Piłsudskiego
1ul. Łódzkaod ul. Podgórskiej - do granicy miasta
Powiat toruński
1 gm. Wielka Nieszawka
Powiat aleksandrowski
1 gm. Aleksandrów Kujawski
1 gm. Raciążek
1 gm. Waganiec
Powiat włocławski
1 gm. Lubanie
1m. na prawach powiatu Włocławekul. Toruńskaod granicy miasta - do ul. Okrzei
1ul. Okrzeiod ul. Toruńskiej - do ul. Chopina
1ul. Chopinaod ul. Okrzei - do granicy miasta
Powiat włocławski
1 gm. Włocławek
1 gm. Kowal
1 m. Kowalul. Kazimierza Wielkiegood granicy miasta - do ul. Tadeusza Kościuszki
1ul. Tadeusza Kościuszkiod ul. Kazimierza Wielkiego - do granicy miasta
1 gm. Kowal
1 gm. Lubień Kujawski
1 m. Lubień Kujawskiul. T. Kościuszkiod granicy miasta - do Placu Wolności
1Plac Wolnościod ul. T. Kościuszki - do ul. 1-go Maja
1ul. 1-go Majaod Placu Wolności - do ul. Żwirki i Wigury
1ul. 19-go Styczniaod ul. Żwirki i Wigury - do granicy miasta
1 gm. Lubień Kujawski
2Powiat świecki
5 gm. Świecie
5 gm. Pruszcz
Powiat bydgoski
5 gm. Dobrcz
5 gm. Osielsko
5m. na prawach powiatu BydgoszczAl. Armii Krajowejod granicy miasta - do Al. Wyszyńskiego
5Al. Wyszyńskiegood Al. Armii Krajowej - do Ronda Fordońskiego
5Rondo Fordońskie
5Al. Wyszyńskiegood Ronda Fordońskiego - do Ronda Toruńskiego
5Rondo Toruńskie
5Al. Jana Pawła IIod Ronda Toruńskiego - do granicy miasta
5Powiat bydgoski
5 gm. Białe Błota
Powiat nakielski
5 gm. Szubin
5 m. Szubinul. Sienkiewiczaod granicy miasta - do ul. Dworcowej
5ul. Paderewskiegood ul. Dworcowej - do ul. Św. Marcina
5ul. Kościuszkiod ul. Św. Marcina - do ul. Nakielskiej
5ul. 3-go Majaod ul. Nakielskiej - do ul. Poprzecznej
5ul. Kcyńskaod ul. Poprzecznej - do ul. Osiedle Kcyńskie
5ul. Wojska Polskiegood ul. Osiedle Kcyńskie - do granicy miasta
5 gm. Szubin
Powiat żniński
5 gm. Żnin
5 m. Żninul. Mickiewiczaod granicy miasta - do ul. Aliantów
5ul. Szpitalnaod ul. Aliantów - do granicy miasta
5 gm. Żnin
5 gm. Gąsawa
5 gm. Rogowo
3Powiat nakielski
10 gm. Sadki
10 gm. Nakło nad Notecią
10 m. Nakło nad Noteciąul. bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
10 gm. Nakło nad Notecią
Powiat bydgoski
10 gm. Sicienko
10m. na prawach powiatu Bydgoszczul. Szosa Obwodowaod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat bydgoski
10 gm. Białe Błota
10 gm. Nowa Wieś Wielka
10m. na prawach powiatu Bydgoszczul. Szosa Obwodowaod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat bydgoski
10 gm. Solec Kujawski
10 m. Solec Kujawskiulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
10 gm. Solec Kujawski
10 m. Solec Kujawskiulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
10 gm. Solec Kujawski
Powiat toruński
10 gm. Wielka Nieszawka
10m. na prawach powiatu Toruńul. Gniewkowskaod granicy miasta - do ul. Poznańskiej
10ul. Poznańskaod ul. Gniewkowskiej - do ul. Podgórskiej
10ul. Podgórskaod ul. Poznańskiej - do ul. Łódzkiej
10ul. Łódzkaod ul. Podgórskiej - do granicy miasta
Powiat toruński
10 gm. Lubicz
10 gm. Obrowo
10 gm. Czernikowo
Powiat lipnowski
10 gm. Kikół
10 gm. Lipno
10 m. Lipnoul. Wojska Polskiegood granicy miasta - do granicy miasta
10 gm. Lipno
10 gm. Skępe
10 m. Skępeulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do ul. Rypińskiej
10ul. Warszawskaod ul. Rypińskiej - do granicy miasta
10 gm. Skępe
4Powiat mogileński
15 gm. Mogilno
15 gm. Strzelno
15 m. Strzelnoul. Wyszyńskiegood granicy miasta - do ul. Kolejowej
15ul. Kolejowaod ul. Wyszyńskiego - do ul. Michelsona
15Plac Daszyńskiegood ul. Michelsona - do ul. Św.Ducha
15ul. Św. Duchaod Placu Daszyńskiego - do ul. Inowrocławskiej
15ul. Inowrocławskaod ul. Świętego Ducha - do granicy miasta
15 gm. Strzelno
Powiat inowrocławski
15 gm. Inowrocław
15 m. Inowrocławul. Poznańskaod granicy miasta - do ul. Staszica
15ul. Górniczaod ul. Staszica - do ul. Szymborskiej
15ul. Szymborskaod ul. Górniczej - do ul. Andrzeja
15ul. Andrzejaod ul. Szymborskiej - do ul. Najświętszej Marii Panny
15ul. Najświętszej Marii Pannyod ul. Andrzeja - do ul. Toruńskiej
15ul. Toruńskaod ul. Najświętszej Marii Panny - do granicy miasta
15 gm. Inowrocław
15 gm. Gniewkowo
15 m. Gniewkowoul. Inowrocławskaod granicy miasta - do ul. Powstańców Wlkp.
15ulica bez nazwy /obwodnica/od ul. Powstańców Wlkp. - do ul. Zajeziernej
15ul. Toruńskaod ul. Zajeziernej - do ul. Jęczmiennej
15ul. Michałowood ul. Jęczmiennej - do granicy miasta
15 gm. Gniewkowo
Powiat toruński
15 gm. Wielka Nieszawka
15m. na prawach powiatu Toruńul. Gniewkowskaod granicy miasta - do ul. Poznańskiej
15ul. Poznańskaod ul. Gniewkowskiej - do Placu Armii Krajowej
15Plac Armii Krajowej
15Most Piłsudskiego
15Al. Jana Pawła IIod Mostu Piłsudskiego - do Placu Niepodległości
15ul. Czerwona Drogaod Placu Niepodległości - do ul. Odrodzenia
15ul. Odrodzeniaod ul. Czerwona Droga - do ul. Przy Kaszowniku
15ul. Przy Kaszownikuod ul. Odrodzenia - do Placu Pokoju Toruńskiego
15Plac Pokoju Toruńskiego
15ul. Dobrzyńskaod Placu Pokoju Toruńskiego - do ul. Warszawskiej
15ul. Warszawskaod ul. Dobrzyńskiej - do ul. Traugutta
15ul. Trauguttaod ul. Warszawskiej - do ul. Lubickiej
15ul. Lubickaod ul. Traugutta - do ul. Szosa Lubicka
15ul. Szosa Lubickaod ul. Lubickiej - do ul. Olsztyńskiej
15ul. Olsztyńskaod ul. Szosa Lubicka - do granicy miasta
Powiat toruński
15 gmina Lubicz
Powiat golubsko-dobrzyński
15 gm. Kowalewo Pomorskie
15 m. Kowalewo Pomorskieul. Toruńskaod granicy miasta - do ul. Fosa Jagiellońska
15ul. Batalionów Chłopskichod ul. Fosa Jagiellońska - do ul. Chopina
15ul. Chopinaod ul. Batalionów Chłopskich - do ul. 700 - lecia
15ul. 700 - leciaod ul. Chopina - do ul. 23-go Stycznia
15ul. 23-go Styczniaod ul. 700 - lecia - do ul. Podborek
15ul. Brodnickaod ul. Podborek - do granicy miasta
15ul. 700 - leciaod ul. 23-go Stycznia - do ul. Szkolnej
15Plac Wolnościod ul. Szkolnej - do ul. Odrodzenia
15ul. Św. Mikołajaod ul. Odrodzenia - do ul. Toruńskiej
15 gm. Kowalewo Pomorskie
Powiat wąbrzeski
15 gm. Dębowa Łąka
Powiat golubsko-dobrzyński
15 gm. Golub-Dobrzyń
Powiat brodnicki
15 gm. Bobrowo
15 gm. Brodnica
15 m. Brodnicaul. Sądowaod granicy miasta - do ul. Wiejskiej
15ul. Kamionkaod ul. Wiejskiej - do ul. Mickiewicza
15ul. Dworcowaod ul. Mickiewicza - do przejazdu kolejowego
15ul. Kolejowaod przejazdu kolejowego - do ul. Wesołej
15ul. Generała Wł. Sikorskiegood ul. Wesołej - do granicy miasta
15 gm. Brodnica
15 gm. Brzozie
5Powiat świecki
16 gm. Dragacz
16m. na prawach powiatu Grudziądzul. Gdyńskaod granicy miasta - do ul. Chełmińskiej
16ul. Chełmińskaod ul. Gdyńskiej - do ul. Włodka
16ul. Włodkaod ul. Chełmińskiej - do ul. Hallera
16ul. Halleraod ul. Włodka - do ul. Focha
16ul. Fochaod ul. Hallera - do ul. Piłsudskiego
16ul. Piłsudskiegood ul. Focha - do ul. Karabinierów
16ul. Karabinierówod ul. Piłsudskiego - do ul. Poniatowskiego
16ul. Poniatowskiegood ul. Karabinierów - do ul. Paderewskiego
16ul. Paderewskiegood ul. Poniatowskiego - do granicy miasta
Powiat grudziądzki
16 gm. Rogóźno
16 gm. Łasin
16 m. Łasinul. Grudziądzkaod granicy miasta - do ul. Kościuszki
16ul. Warszawskaod ul. Kościuszki - do ul. Radzyńskiej
16ul. M. Skłodowskiejod ul. Radzyńskiej - do ul. Odrodzenia Polski
16ul. Odrodzenia Polskiod ul. M. Skłodowskiej - do ul. Kościelnej
16ul. Młyńskaod ul. Kościelnej - do granicy miasta
16 gm. Łasin
6Powiat sępoleński
25 gm. Kamień Krajeński
25 m. Kamień Krajeńskiul. Chojnickaod granicy miasta - do ul. Mickiewicza
25ul. Mickiewiczaod ul. Chojnickiej - do Placu Odrodzenia
25Plac Odrodzeniaod ul. Mickiewicza - do ul. Kolbego
25ul. Kolbegood Placu Odrodzenia - do ul. Sępoleńskiej
25ul. Sępoleńskaod ul. Kolbego - do granicy miasta
25ul. Głównaod ul. Kolbego - do Placu Szkolnego
25Plac Szkolnyod ul. Głównej - do ul. Chojnickiej
25 gm. Kamień Krajeński
25 gm. Sępólno Krajeńskie
25 m. Sępólno Krajeńskieul. Chojnickaod granicy miasta - do ul. T. Kościuszki
25ul. T. Kościuszkiod ul. Chojnickiej - do Placu Wolności
25Plac Wolnościod ul. T. Kościuszki - do ul. Hallera
25ul. Halleraod Placu Wolności - do ul. Sienkiewicza
25ul. Sienkiewiczaod ul. Hallera - do ul. Koronowskiej
25ul. Koronowskaod ul. Sienkiewicza - do granicy miasta
25 gm. Sępólno Krajeńskie
25 gm. Sośno
Powiat bydgoski
25 gm. Koronowo
25 m. Koronowoulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
25 gm. Koronowo
25 gm. Sicienko
25m. na prawach powiatu Bydgoszczul. Koronowskaod granicy miasta - do ul. Nad Torem
25ul. Nad Toremod ul. Koronowskiej - do ul. Grunwaldzkiej
25ul. Grunwaldzkaod ul. Nad Torem - do Ronda Grunwaldzkiego
25Rondo Grunwaldzkie
25ul. Kruszwickaod Ronda Grunwaldzkiego - do Placu Poznańskiego
25Plac Poznański
25ul. Grudziądzkaod Placu Poznańskiego - do Nowego Rynku
25Nowy Rynek
25ul. Wierzbickiegood Nowego Rynku - do ul. Poznańskiej
25Wełniany Rynek
25ul. Poznańskaod ul. Wierzbickiego - do Placu Poznańskiego
25ul. Wały Jagiellońskieod Nowego Rynku - do Zbożowego Rynku
25Zbożowy Rynek
25Rondo Bernardyńskie
25ul. Kujawskaod Ronda Bernardyńskiego - do ul. Jana Pawła II
25ul. Jana Pawła IIod ul. Kujawskiej - do granicy miasta
Powiat bydgoski
25 gm. Białe Błota
25 gm. Nowa Wieś Wielka
Powiat inowrocławski
25 gm. Złotniki Kujawskie
25 gm. Inowrocław
25 m. Inowrocławul. Szosa Bydgoskaod granicy miasta - do ul. Dworcowej
25ul. Dworcowaod ul. Szosa Bydgoska - do ul. Staszica
25ul. Staszicaod ul. Dworcowej - do ul. Poznańskiej
25ul. Poznańskaod ul. Staszica - do granicy miasta
25 gm. Inowrocław
Powiat mogileński
25 gm. Strzelno
25 m. Strzelnoul. Inowrocławskaod granicy miasta - do ul. Morawskiego
25ul. Morawskiegood ul. Inowrocławskiej - do Placu Świętokrzyskiego
25Plac Świętokrzyski
25ul. Michelsonaod Placu Świętokrzyskiego - do ul. Kolejowej
25Plac Daszyńskiegood ul. Michelsona - do ul. Św. Ducha
25ul. Powstania Wielkopolskiegood ul. Św. Ducha - do granicy miasta
25 gm. Strzelno
25 gm. Jeziora Wielkie
7Powiat grudziądzki
55 gm. Rogóźno
55 gm. Grudziądz
55 gm. Rogóźno
55 gm. Grudziądz
55m. na prawach powiatu Grudziądzul. Kwidzyńskaod granicy miasta - do ul. Paderewskiego
55ul. Paderewskiegood ul. Kwidzyńskiej - do ul. Poniatowskiego
55ul. Poniatowskiegood ul. Paderewskiego - do ul. Karabinierów
55ul. Karabinierówod ul. Poniatowskiego - do ul. Piłsudskiego
55ul. Piłsudskiegood ul. Karabinierów - do ul. Focha
55ul. Fochaod ul. Piłsudskiego - do ul. Hallera
55ul. Halleraod ul. Focha - do ul. Włodka
55ul. Włodkaod ul. Hallera - do ul. Chełmińskiej
55ul. Chełmińskaod ul. Włodka - do ul. Szosa Toruńska
55ul. Szosa Toruńskaod ul. Chełmińskiej - do granicy miasta
Powiat grudziądzki
55 gm. Grudziądz
Powiat chełmiński
55 gm. Stolno
8Powiat bydgoski
56 m. Koronowoul. Nakielskaod drogi nr 25 - do ul. Łokietka
56ul. Łokietkaod ul. Nakielskiej - do ul. Okrzei
56ul. Okrzeiod ul. Łokietka - do Placu Zwycięstwa
56Plac Zwycięstwaod ul. Okrzei - do ul. H. Sawickiej
56ul. H. Sawickiejod Placu Zwycięstwa - do ul. Farnej
56ul. Farnaod ul. H. Sawickiej - do ul. Szkolnej
56ul. Szkolnaod ul. Farnej - do ul. Paderewskiego
56ul. Paderewskiegood ul. Szkolnej - do ul. Dworcowej
56ul. Dworcowaod ul. Paderewskiego - do ul. Szosa Kotomierska
56ul. Szosa Kotomierskaod ul. Dworcowej - do granicy miasta
56 gm. Koronowo
56 gm. Dobrcz
9Powiat mogileński
62 gm. Strzelno
Powiat inowrocławski
62 gm. Kruszwica
62 m. Kruszwicaul. Niepodległościod granicy miasta - do ul. Mickiewicza
62ul. Rynekod ul. Mickiewicza - do ul. Stary Rynek
62ul. Zamkowaod ul. Stary Rynek - do ul. Portowej
62ul. T. Kościuszkiod ul. Portowej - do ul. Grodzkiej
62ul. Szosa Radziejowskaod ul. Grodzkiej - do granicy miasta
62 gm. Kruszwica
Powiat radziejowski
62 gm. Radziejów
62 m. Radziejówul. Płowieckaod granicy miasta - do granicy miasta
62 gm. Radziejów
62 gm. Osięciny
Powiat włocławski
62 gm. Brześć Kujawski
62 m. Brześć Kujawskiul. Radziejowskaod granicy miasta - do ul. 11-go Listopada
62ul. 11-go Listopadaod ul. Radziejowskiej - do ul. Mickiewicza
62ul. Limanowskiegood ul. Mickiewicza - do ul. Kolejowej
62ul. Kolejowaod ul. Limanowskiego - do ulicy bez nazwy
62ulica bez nazwyod ul. Kolejowej - do granicy miasta
62 gm. Brześć Kujawski
62 gm. Włocławek
62m. na prawach powiatu Włocławekul. Szosa Brzeskaod granicy miasta - do ul. Kruszyńskiej
62ul. Kruszyńskaod ul. Szosa Brzeska - do ul. Wroniej
62ul. Wroniaod ul. Kruszyńskiej - do ul. Okrzei
62ul. Okrzeiod ul. Wroniej - do ul. Chopina
62ul. Chopinaod ul. Okrzei - do ul. Kazimierza Wielkiego
62ul. Kazimierza Wielkiegood ul. Chopina - do ul. Płockiej
62ul. Płockaod ul. Kazimierza Wielkiego - do granicy miasta
Powiat włocławski
62 gm. Włocławek
10Powiat lipnowski
67 m. Lipnoul. Jastrzębskaod ul. Wojska Polskiego - do ul. 3-go Maja
67ul. 3-go Majaod ul. Jastrzębskiej - do Placu Dekerta
67ul. Mickiewiczaod Placu Dekerta - do ul. Sierakowskiego
67ul. Włocławskaod ul. Sierakowskiego - do granicy miasta
67 gm. Lipno
Powiat włocławski
67 gm. Fabianki
67m. na prawach powiatu Włocławekul. Ks. J. Popiełuszkiod granicy miasta - do Mostu na stopniu wodnym
67Most na stopniu wodnymod ul. Ks. J. Popiełuszki - do ul.Płockiej
11Powiat bydgoski
80 gm. Sicienko
80m. na prawach powiatu Bydgoszczul. Grunwaldzkaod granicy miasta - do Ronda Grunwaldzkiego
80Rondo Grunwaldzkie
80ul. Kruszwickaod Ronda Grunwaldzkiego - do Placu Poznańskiego
80Plac Poznański
80ul. Grudziądzkaod Placu Poznańskiego - do Nowego Rynku
80Nowy Rynek
80ul. Wierzbickiegood Nowego Rynku - do ul. Poznańskiej
80Wełniany Rynek
80ul. Poznańskaod ul. Wierzbickiego - do Placu Poznańskiego
80ul. Wały Jagiellońskieod Nowego Rynku - do Zbożowego Rynku
80Zbożowy Rynek
80Rondo Bernardyńskie
80ul. Toruńskaod Ronda Bernardyńskiego - do Ronda Toruńskiego
80Rondo Toruńskie
80Al. Wyszyńskiegood Ronda Toruńskiego - do Ronda Fordońskiego
80Rondo Fordońskie
80ul. Fordońskaod Ronda Fordońskiego - do ulicy bez nazwy
80ulica bez nazwy (dojazd do Mostu Fordońskiego)od ul. Fordońskiej - do granicy miasta
Powiat bydgoski
80 gm. Dąbrowa Chełmińska
Powiat toruński
80 gm. Zławieś Wielka
80m. na prawach powiatu Toruńul. Szosa Bydgoskaod granicy miasta - do ul. Broniewskiego
80ul. Broniewskiegood ul. Szosa Bydgoska - do ul. Bema
80ul. Bemaod ul. Broniewskiego - do ul. Kraszewskiego
80ul. Kraszewskiegood ul. Bema - do Placu Niepodległości
80ul. Czerwona Drogaod Placu Niepodległości - do ul. Odrodzenia
80ul. Odrodzeniaod ul. Czerwona Droga - do ul. Przy Kaszowniku
80ul. Przy Kaszownikuod ul. Odrodzenia - do Placu Pokoju Toruńskiego
80Plac Pokoju Toruńskiego
80ul. Dobrzyńskaod Placu Pokoju Toruńskiego - do ul. Warszawskiej
80ul. Warszawskaod ul. Dobrzyńskiej - do ul. Traugutta
80ul. Trauguttaod ul. Warszawskiej - do ul. Lubickiej
80ul. Lubickaod ul. Traugutta - do ul. Szosa Lubicka
80ul. Szosa Lubickaod ul. Lubickiej - do granicy miasta
Powiat toruński
80 gm. Lubicz

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Lp.Numer drogiLokalizacja drogi

powiat - gmina/miasto

Przebieg dróg w miastachOdcinek
12345
1Powiat sochaczewski
2 gm. Nowa Sucha
2 gm. Rybno
2 gm. Sochaczew
2 m. Soczaczewul. Łowickaod granicy miasta - do ul. Płockiej
2ul. Płockaod ul. Łowickiej - do ul. Warszawskiej
2ul. Warszawskaod ul. Płockiej - do granicy miasta
2 gm. Sochaczew
2 gm. Teresin
Powiat warszawski zachodni
2 gm. Błonie
2 m. Błonieul. Sochaczewskaod granicy miasta - do granicy miasta
2 gm. Błonie
2 gm. Ożarów Maz.
2 m. Ożarów Maz.ul. Poznańskaod granicy miasta - do granicy miasta
2 gm. Ożarów Maz.
2m. na prawach powiatu Warszawaul. Połczyńskaod granicy miasta - do ul. Wolskiej
2ul. Wolskaod ul. Połczyńskiej - do ul. Redutowej
2ul. Kasprzakaod ul. Wolskiej - do Al. Prymasa Tysiąclecia
2Al. Prymasa Tysiącleciaod ul. Kasprzaka - do Ronda Zesłańców Syberyjskich
2Al. Jerozolimskieod Ronda Zesłańców Syberyjskich - do ul. Grzymały-Sokołowskiego
2ul. Grzymały-Sokołowskiegood Al. Jerozolimskich - do ul. Biołobrzeskiej
2ul. Kopińskaod ul. Białobrzeskiej - do ul. Grójeckiej
2ul. Wawelskaod ul. Grójeckiej - do Al. Niepodległości
2Al. Armii Ludowejod Al. Niepodległości - do Mostu Łazienkowskiego
2Most Łazienkowski
2Al. Stanów Zjednoczonychod Mostu Łazienkowskiego - do ul. Ostrobramskiej
2ul. Ostrobramskaod Al. Stanów Zjednoczonych - do ul. Płowieckiej
2ul. Płowieckaod ul. Ostrobramskiej - do ul. Czecha
2ul. Czechaod ul. Płowieckiej - do ul. Trakt Brzeski
2ul. Trakt Brzeskiod ul. Czecha - do granicy miasta
Powiat miński
2 m. Sulejówekul. Trakt Brzeskiod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat otwocki
2 gm. Wiązowna
Powiat miński
2 gm. Halinów
Powiat otwocki
2 gm. Wiązowna
Powiat miński
2 gm. Halinów
2 gm. Dębe Wielkie
2 gm. Mińsk Maz.
2 m. Mińsk Maz.ul. Warszawskaod granicy miasta - do granicy miasta
2 gm. Mińsk Maz.
2 gm. Jakubów
2 gm. Kałuszyn
2 m. Kałuszynul. Warszawskaod granicy miasta - do granicy miasta
2 gm. Kałuszyn
Powiat siedlecki
2 gm. Kotuń
2 gm. Siedlce
2m. na prawach powiatu Siedlceulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
Powiat siedlecki
2 gm. Siedlce
2 gm. Zbuczyn
2Powiat mławski
7 gm. Wieczfnia
7 m. Mławaulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
7 gm. Wiśniewo
7 gm. Strzegowo
Powiat ciechanowski
7 gm. Glinojeck
Powiat płoński
7 gm. Baboszewo
7 gm. Płońsk
7 m. Płońskulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
7 gm. Płońsk
7 gm. Załuski
Powiat nowodworski
7 gm. Zakroczym
7 m. Zakroczymulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
7 m. Nowy Dwór Maz.ulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
7 gm. Czosnów
Powiat warszawski zachodni
7 gm. Łomianki
7 m. Łomiankiul. Kolejowaod granicy miasta - do granicy miasta
7m. na prawach powiatu Warszawaul. Pułkowaod granicy miasta - do ul. Pstrowskiego
7Wybrzeże Gdyńskieod ul. Pstrowskiego - do Mostu Gdańskiego
7Wybrzeże Gdańskieod Mostu Gdańskiego - do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego
7Wybrzeże Kościuszkowskieod Mostu Śląsko-Dąbrowskiego - do Mostu Poniatowskiego
7ul. Solecod Mostu Poniatowskiego - do ul. Łazienkowskiej
7ul. Czerniakowskaod ul. Łazienkowskiej - do ul. Witosa
7ul. Witosaod ul. Czerniakowskiej - do ul. Sobieskiego
7ul. Sikorskiegood ul. Sobieskiego - do ul. Wilanowskiej
7Dolina Służewieckaod ul. Wilanowskiej - do ul. Puławskiej
7ul. Rzymowskiegood ul. Puławskiej - do ul. Marynarskiej
7ul. Marynarskaod ul. Rzymowskiego - do wiaduktu PKP
7ul. Sasankiod wiaduktu PKP - do ul. Żwirki i Wigury
7ul. Hynkaod ul. Żwirki i Wigury - do Al. Krakowskiej
7Al. Krakowskaod ul. Łopuszańskiej - do granicy miasta
Powiat pruszkowski
7 gm. Raszyn
Powiat piaseczyński
7 gm. Lesznowola
7 gm. Tarczyn
7 m. Tarczynulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
7 gm. Tarczyn
7 m. Tarczynulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
7 gm. Tarczyn
7 m. Tarczynulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
7 gm. Tarczyn
Powiat grójecki
7 gm. Grójec
7 m. Grójeculica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
7 gm. Grójec
7 gm. Belsk Duży
7 gm. Goszczyn
Powiat białobrzeski
7 gm. Promna
7 gm. Białobrzegi
7 gm. Stara Błotnica
Powiat radomski
7 gm. Jedlińsk
7m. na prawach powiatu Radomul. Warszawskaod granicy miasta - do ul. Czarnieckiego
7ul. Czarnieckiegood ul. Warszawskiej - do ul. Okulickiego
7ul. Kieleckaod ul. Okulickiego - do granicy miasta
Powiat radomski
7 gm. Kowala
7 gm. Wolanów
7 gm. Kowala
Powiat szydłowiecki
7 gm. Orońsko
7 gm. Szydłowiec
7 m. Szydłowieculica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
7 gm. Szydłowiec
3Powiat żyrardowski
8 gm. Mszczonów
8 m. Mszczonówulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
8 gm. Mszczonów
8 gm. Radziejowice
Powiat grodziski
8 gm. Żabia Wola
Powiat pruszkowski
8 gm. Nadarzyn
8 gm. Raszyn
8m. na prawach powiatu WarszawaAl. Krakowskaod granicy miasta - do ul. Łopuszańskiej
8ul. Łopuszańskaod Al. Krakowskiej - do Al. Jerozolimskich
8Al. Jerozolimskieod ul. Łopuszańskiej - do Ronda Zesłańców Syberyjskich
8Al. Prymasa Tysiącleciaod Ronda Zesłańców Syberyjskich - do wiaduktu PKP
8ul. Trasa Armii Krajowejod wiaduktu PKP - do Mostu Gen. Grota-Roweckiego
8Most Gen. Grota-Roweckiego
8Trasa Toruńskaod Mostu Gen. Grota-Roweckiego - do granicy miasta
Powiat wołomiński
8 m. MarkiTrasa Toruńskaod granicy miasta - do ul. J. Piłsudskiego
8ul. J. Piłsudskiegood Trasy Toruńskiej - do granicy miasta
8 gm. Radzymin
8 m. Radzyminul. Jana Pawła IIod granicy miasta - do granicy miasta
8 gm. Radzymin
8 m. Radzyminul. Jana Pawła IIod granicy miasta - do granicy miasta
8 gm. Radzymin
8 m. Radzyminul. Jana Pawła IIod granicy miasta - do granicy miasta
8 gm. Radzymin
8 gm. Klembów
8 gm. Dąbrówka
Powiat wyszkowski
8 gm. Zabrodzie
8 gm. Wyszków
8 m. Wyszkówul. Warszawskaod granicy miasta - do mostu przez rz. Bug
8most przez rz. Bugod ul. Warszawskiej - do ul. Daszyńskiego
8ul. Daszyńskiegood mostu przez rz. Bug - do ul. Białostockiej
8ul. Białostockaod ul. Daszyńskiego - do granicy miasta
8 gm. Wyszków
8 gm. Brańszczyk
Powiat ostrowski
8 gm. Ostrów Maz.
8 gm. Brok
8 gm. Ostrów Maz.
8 m. Ostrów Maz.ul. Warszawskaod granicy miasta - do ul. 3-go Maja
8ul. 3-go Majaod ul. Warszawskiej - do ul. Armii Krajowej
8ul. Armi Krajowejod ul. 3-go Maja - do granicy miasta
8 gm. Ostrów Maz.
49m. na prawach powiatu Radomul. Żółkiewskiegood ul. Warszawskiej - do Al. Wojska Polskiego
9Al. Wojska Polskiegood ul. Żółkiewskiego - do ul. Słowackiego
9ul. Słowackiegood Al. Wojska Polskiego - do granicy miasta
Powiat radomski
9 gm. Skaryszew
9 m. Skaryszewul. Słowackiegood granicy miasta - do ul. Konopnickiej
9ul. Konopnickiejod ul. Słowackiego - do granicy miasta
9 gm. Skaryszew
9 gm. Iłża
9 m. Iłżaul. dr Ankiod granicy miasta - do Pl. 11-go Listopada
9Pl. 11-go Listopadaod ul. dr Anki - do ul. Płk. Muzyki
9ul. Płk. Muzykiod ul. 11-go Listopada - do ul. Podzamcze
9ul. Podzamczeod ul. Płk. Muzyki - do ul. Błazińskiej
9ul. Błazińskaod ul. Podzamcze - do granicy miasta
9 gm. Iłża
5Powiat sierpecki
10 gm. Szczutowo
10 gm. Sierpc
10 m. Sierpcul. Kościuszkiod granicy miasta - do ul. Reymonta
10ul. Reymontaod ul. Kościuszki - do granicy miasta
10 gm. Sierpc
10 gm. Zawidz
Powiat płocki
10 gm. Drobin
10 m. Drobinul. Płońskaod granicy miasta - do granicy miasta
10 gm. Drobin
10 gm. Staroźreby
Powiat płoński
10 gm. Dzierzążnia
10 gm. Płońsk
10 m. Płońskulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
10 gm. Płońsk
6Powiat przysuski
12 gm. Gielniów
12 gm. Przysucha
12 m. Przysuchaul. Armii Krajowejod granicy miasta - do ul. Krakowskiej
12ul. Krakowskaod ul. Armii Krajowej - do Placu Kolberga
12Plac Kolbergaod ul. Krakowskiej - do ul. Radomskiej
12ul. Radomskaod Placu Kolberga - do granicy miasta
12 gm. Przysucha
12 gm. Wieniawa
Powiat radomski
12 gm. Wolanów
12m. na prawach powiatu Radomul. Wolanowskaod granicy miasta - do ul. Kieleckiej
12ul. Kieleckaod ul. Wolanowskiej - do ul. Maratońskiej
12ul. Maratońskaod ul. Kieleckiej - do ul. 1905 Roku
12ul. 1905 Rokuod ul. Maratońskiej - do ul. Dowkonta
12ul. Dowkontaod ul. 1905 Roku - do Al. Grzecznarowskiego
12Al. Grzecznarowskiegood ul. Dowkonta - do Al. Wojska Polskiego
12Al. Wojska Polskiegood ul. Grzecznarowskiego - do ul. Zwolińskiego
12ul. Zwolińskiegood Al. Wojska Polskiego - do granicy miasta
Powiat radomski
12 gm. Jedlnia-Letnisko
12 gm. Gózd
Powiat zwoleński
12 gm. Zwoleń
12 m. Zwoleńul. Wojska Polskiegood granicy miasta - do Pl. Jana Kochanowskiego
12Pl. Jana Kochanowskiegood ul. Wojska Polskiego - do ul. Puławskiej
12ul. Puławskaod Pl. Jana Kochanowskiego - do granicy miasta
12 gm. Zwoleń
12 gm. Przyłęk
12 gm. Zwoleń
12 gm. Przyłęk
12 gm. Policzna
12 gm. Przyłęk
717m. na prawach powiatu Warszawaul. Szosa Lubelskaod ul. Trakt Brzeski - do granicy miasta
Powiat otwocki
17 gm. Wiązowna
17 m. Otwockul. Szosa Lubelskaod granicy miasta - do granicy miasta
17 gm. Wiązowna
17 gm. Celestynów
17 gm. Kołbiel
Powiat garwoliński
17 gm. Pilawa
17 gm. Garwolin
17 m. Garwolinul. Kościuszkiod granicy miasta - do Al. Legionów
17Al. Legionówod ul. Kościuszki - do ul. Lubelskiej
17ul. Lubelskaod Al. Legionów - do granicy miasta
17 gm. Garwolin
17 gm. Górzno
17 gm. Sobolew
17 gm. Trojanów
8Powiat łosicki
19 gm. Sarnaki
19 gm. Platerów
19 gm. Łosice
19 m. Łosiceul. Białostockaod granicy miasta - do ul. Bialskiej
19ul. Bialskaod ul. Białostockiej - do ul. Lubelskiej
19ul. Lubelskaod ul. Bialskiej - do granicy miasta
19 gm. Łosice
19 gm. Olszanka
19 gm. Huszlew
9Powiat przysuski
48 gm. Odrzywół
48 gm. Klwów
48 gm. Potworów
Powiat białobrzeski
48 gm. Radzanów
48 gm. Wyśmierzyce
48 m. Wyśmierzyceul. Kopernikaod granicy miasta - do ul. Mickiewicza
48ul. Mickiewiczaod ul. Kopernika - do granicy miasta
48 gm. Wyśmierzyce
48 gm. Białobrzegi
48 m. Białobrzegiul. Kościelnaod granicy miasta - do ul. Rzemieślniczej
48ul. Rzemieślniczaod ul. Kościelnej - do ul. Krakowskiej
48ul. Krakowskaod ul. Rzemieślniczej - do ul. Spacerowej
48ul. Spacerowaod ul. Krakowskiej - do granicy miasta
48 gm. Białobrzegi
48 gm. Stromiec
Powiat kozienicki
48 gm. Głowaczów
48 gm. Kozienice
48 m. Kozieniceul. Chartowaod granicy miasta - do ul. Głowaczowskiej
48ul. Głowaczowskaod ul. Chartowej - do ul. Radomskiej
48ul. Radomskaod ul. Głowaczowskiej - do ul. Warszawskiej
48ul. Lubelskaod ul. Warszawskiej - do granicy miasta
48 gm. Kozienice
48 gm. Sieciechów
1050Powiat ciechanowski

m. Ciechanów

ul. 11-go Pułku Ułanów Leg.od ul. Pułtuskiej - do ul. Płońskiej
50ul. Płońskaod ul. 11-go Pułku Ułanów Leg. - do ul. Kasprzaka
50ul. Kasprzakaod ul. Płońskiej - do granicy miasta
50 gm. Ciechanów
50 gm. Ojrzeń
Powiat płoński
50 gm. Sochocin
50 gm. Płońsk
50 m. Płońskul. Sienkiewiczaod granicy miasta - do ulicy bez nazwy /drogi nr 7/
ulica bez nazwy /droga nr 7/od ul. Sienkiewicza - do ulicy bez nazwy /drogi nr 10/
ulica bez nazwy /droga nr 10/od ulicy bez nazwy /drogi nr 7/ - do ul. Wyszogrodzkiej
ul. Wyszogrodzkaod ulicy bez nazwy /drogi nr 10/ - do granicy miasta
50 gm. Płońsk
50 gm. Naruszewo
Powiat płocki
50 gm. Wyszogród
50 m. Wyszogródul. Płońskaod granicy miasta - do ronda
ulica bez nazwy /obwodnica/od ronda - do granicy miasta
Powiat sochaczewski
50 gm. Młodzieszyn
50 gm. Sochaczew
50 m. Sochaczewul. Płockaod granicy miasta - do ul. Łowickiej
50ul. Trauguttaod ul. Płockiej - do ul. Licealnej
50ul. Licealnaod ul. Traugutta - do ul. Żyrardowskiej
50ul. Żyrardowskaod ul. Licealnej - do granicy miasta
50 gm. Sochaczew
50 gm. Teresin
Powiat żyrardowski
50 gm. Wiskitki
50 m. Żyrardówul. 1-go Majaod granicy miasta - do ul. Mickiewicza
50ul. Mickiewiczaod ul. 1-go Maja - do granicy miasta
50 gm. Radziejowice
50 gm. Mszczonów
50 m. Mszczonówul. Żyrardowskaod granicy miasta - do ul. Nowy Rynek
50ul. Nowy Rynekod ul. Żyrardowskiej - do ul. Warszawskiej
50ul. Warszawskaod ul. Nowy Rynek - do ul. Tarczyńskiej
50ul. Tarczyńskaod ul. Warszawskiej - do ul. Dworcowej
50ul. Dworcowaod ul. Tarczyńskiej - do ul. Grójeckiej
50ul. Grójeckaod ul. Dworcowej - do granicy miasta
50 gm. Mszczonów
Powiat grójecki
50 gm. Pniewy
50 gm. Grójec
50 m. Grójecul. bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do ul. Poświętne
50ul. Poświętneod ul. bez nazwy /obwodnicy/ - do granicy miasta
50 gm. Grójec
50 gm. Chynów
Powiat piaseczyński
50 gm. Góra Kalwaria
50 m. Góra Kalwariaul. Grójeckaod granicy miasta - do Al. Wyzwolenia
50Al. Wyzwoleniaod ul. Grójeckiej - do granicy miasta
50 gm. Góra Kalwaria
Powiat otwocki
50 gm. Karczew
50 gm. Celestynów
50 gm. Kołbiel
Powiat miński
50 gm. Mińsk Maz.
50 m. Mińsk Maz.ul. Kołbielskaod granicy miasta - do granicy miasta
50 gm. Mińsk Maz.
50 m. Mińsk Maz.ul. Warszawskaod granicy miasta - do ulicy bez nazwy
50ulica bez nazwyod ul. Warszawskiej - do granicy miasta
50 gm. Mińsk Maz.
50 gm. Stanisławów
Powiat wołomiński
50 gm. Strachówka
Powiat miński
50 gm. Dobre
Powiat wołomiński
50 gm. Strachówka
50 gm. Jadów
Powiat węgrowski
50 gm. Łochów
50 m.Łochówul. Łochowskaod granicy miasta - do granicy miasta
50 gm. Łochów
50 gm. Stoczek
50 gm. Sadowne
Powiat ostrowski
50 m. Brokul. Szosowaod granicy miasta - do granicy miasta
50 gm. Brok
50 gm. Ostrów Maz.
50 m. Ostrów Maz.ul. Brokowskaod granicy miasta - do ul. Warszawskiej
11Powiat ostrołęcki
53 gm. Myszyniec
53 m. Myszyniecul. dr. Pawłowskiegood granicy miasta - do Placu Wolności
53Plac Wolnościod ul. dr. Pawłowskiego - do ul. Sienkiewicza
53ul. Sienkiewiczaod Placu Wolności - do Placu Rynarzewskiego
53Plac Rynarzewskiegood ul. Sienkiewicza - do ul. Stacha Konwy
53ul. Stacha Konwyod Placu Rynarzewskiego - do ul. Stefanowicza
53ul. Stefanowiczaod ul. Stacha Konwy - do granicy miasta
53 gm. Myszyniec
53 gm. Kadzidło
53 gm. Lelis
53 gm. Olszewo-Borki
53m. na prawach powiatu Ostrołękaul. Stacha Konwyod granicy miasta - do ul. Warszawskiej
12Powiat przasnyski
57 gm. Chorzele
57 m. Chorzeleul. Grunwaldzkaod granicy miasta - do granicy miasta
57 gm. Chorzele
57 gm. Krzynowłoga Mała
57 gm. Przasnysz
57 m. Przasnyszul. Słowackiegood granicy miasta - do ul. Św. St. Kostki
57ul. Św. St. Kostkiod ul. Słowackiego - do Ronda Armii Krajowej
57ul. Piłsudskiegood Ronda Armii Krajowej - do ul. Makowskiej
57ul. Makowskaod ul. Piłsudskiego - do granicy miasta
57 gm. Przasnysz
Powiat makowski
57 gm. Płoniawy-Bramura
57 gm. Karniewo
57 m. Maków Maz.ul. Przasnyskaod granicy miasta - do ul. Moniuszki
57ul. Moniuszkiod ul. Przasnyskiej - do granicy miasta
57 gm. Szelków
Powiat pułtuski
57 gm. Pułtusk
13Powiat gostyniński
60 gm. Gostynin
60 m. Gostyninul. Kutnowskaod granicy miasta - do ul. 3-go Maja
60ul. 3-go Majaod ul. Kutnowskiej - do ul. Kościuszki
60ul. Kościuszkiod ul. 3-go Maja - do Pl. Wolności
60Pl. Wolnościod ul. Kościuszki - do ul. Jana Pawła II
60ul. 3-go Majaod ul. Kościuszki - do Pl. Wolności
60Pl. Wolnościod ul. 3-go Maja - do ul. Zamkowej
60Pl. Wolnościod ul. Zamkowej - do ul. Jana Pawła II
60ul. Jana Pawła IIod Pl. Wolności - do ul. Płockiej
60ul. Płockaod ul. Jana Pawła II - do granicy miasta
60 gm. Gostynin
Powiat płocki
60 gm. Łąck
60m. na prawach powiatu Płockul. Kutnowskaod granicy miasta - do ul. Kolejowej
60ul. Kolejowaod ul. Kutnowskiej - do Mostu Piłsudskiego
60Most Piłsudskiego
60ul. Mostowaod Mostu Piłsudskiego - do ul. Kilińskiego
60ul. Kilińskiegood ul. Mostowej - do ul. Jachowicza
60ul. Jachowiczaod ul. Kilińskiego - do ul. Bielskiej
60ul. Bielskaod ul. Kolejowej - do granicy miasta
Powiat płocki
60 gm. Stara Biała
60 gm. Radzanowo
60 gm. Bielsk
60 gm. Drobin
60 m. Drobinul. Płockaod granicy miasta - do ul.Piłsudskiego
60ul. Piłsudskiegood ul. Płockiej - do granicy miasta
60 gm. Drobin
Powiat płoński
60 gm. Raciąż
60 m. Raciążul. Płockaod granicy miasta - do ul. Mławskiej
60ul. Mławskaod ul. Płockiej - do ul. Zawoda
60ul. Zawodaod ul. Mławskiej - do granicy miasta
60 gm. Raciąż
Powiat ciechanowski
60 gm. Glinojeck
60 m. Glinojeckul. Płockaod granicy miasta - do granicy miasta
60 gm. Glinojeck
60 gm. Ciechanów
60 m. Ciechanówul. Płockaod granicy miasta - do ul. Tatarskiej
60ul. Tatarskaod ul. Płockiej - do ul. 17-go Stycznia
60ul. 17-go Styczniaod ul. Tatarskiej - do ul. Pułtuskiej
60ul. Pułtuskaod ul. 17-go Stycznia - do granicy miasta
60 gm. Opinogóra Górna
60 gm. Gołymin-Ośrodek
Powiat makowski
60 gm. Karniewo
60 m. Maków Maz.ul. Duńskiego Czerwonego Krzyżaod granicy miasta - do ul. Mickiewicza
60ul. Mickiewiczaod ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża - do ul. Różańskiej
60ul. Różańskaod ul. Mickiewicza - do granicy miasta
60 gm. Szelków
60 gm. Czerwonka
60 gm. Różan
60 m. Różanul. Poniatowskiegood granicy miasta - do ul. Ostrowskiej
60ul. Ostrowskaod ul. Poniatowskiego - do granicy miasta
60 gm. Różan
Powiat ostrołęcki
60 gm. Goworowo
Powiat ostrowski
60 gm. Wąsewo
60 gm. Ostrów Maz.
60 m. Ostrów Maz.ul. Różańskaod granicy miasta - do ul. 3-go Maja
1461m. na prawach powiatu Warszawaul. Wał Miedzeszyńskiod Mostu Łazienkowskiego - do Mostu Poniatowskiego
61Wybrzeże Szczecińskieod Mostu Poniatowskiego - do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego
61Wybrzeże Helskieod Mostu Śląsko-Dąbrowskiego - do Mostu Gdańskiego
61ulica bez nazwyod Wybrzeża Helskiego - do ul. Jagiellońskiej
61ul. Jagiellońskaod ul. Golędzinowskiej - do Trasy Toruńskiej
61ul. Modlińskaod Trasy Toruńskiej - do granicy miasta
Powiat legionowski
61 gm. Jabłonna
61 m. Legionowoul. Warszawskaod granicy miasta - do ul. Zegrzyńskiej
61ul. Zegrzyńskaod ul. Warszawskiej - do granicy miasta
61 gm. Nieporęt
61 gm. Wieliszew
61 gm. Nieporęt
61 gm. Serock
61 m. Serockul. Warszawskaod granicy miasta - do ul. Pułtuskiej
61ul. Pułtuskaod ul. Warszawskiej - do granicy miasta
61 gm. Serock
Powiat pułtuski
61 gm. Pokrzywnica
61 gm. Pułtusk
61 m. Pułtuskul. Warszawskaod granicy miasta - do ul. Daszyńskiego
61ul. Daszyńskiegood ul. Warszawskiej - do ul. 3-go Maja
61ul. 3-go Majaod ul. Daszyńskiego - do ul. Kościuszki
61ul. Kościuszkiod ul. 3-go Maja - do granicy miasta
61 gm. Pułtusk
Powiat makowski
61 gm. Szelków
61 gm. Rzewnie
61 gm. Różan
61 m. Różanul. Warszawskaod granicy miasta - do ul. Kościuszki
61ul. Kościuszkiod ul. Warszawskiej - do granicy miasta
61 gm. Różan
61 gm. Młynarze
Powiat ostrołęcki
61 gm. Olszewo-Borki
61m. na prawach powiatu Ostrołękaul. Warszawskaod granicy miasta - do ul. Mostowej
61ul. Mostowa z mostem przez rz. Narewod ul. Warszawskiej - do ul. Traugutta
61ul. Trauguttaod ul. Mostowej - do ul. I Armii Wojska Polskiego
61ul. I Armii Wojska Polskiegood ul. Traugutta - do ul. Łomżyńskiej
61ul. Łomżyńskaod ul. I Armii Wojska Polskiego - do granicy miasta
Powiat ostrołęcki
61 gm. Rzekuń
15Powiat płocki
62 gm. Nowy Duninów
62m. na prawach powiatu Płockul. Popłacińskaod granicy miasta - do ul. Portowej
62ul. Portowaod ul. Popłacińskiej - do Mostu Piłsudskiego
62Most Piłsudskiego
62ul. Mostowaod Mostu Piłsudskiego - do ul. Kilińskiego
62ul. Kilińskiegood ul. Mostowej - do ul. Jachowicza
62ul. Piłsudskiegood ul. Kilińskiego - do ul. Wyszogrodzkiej
62ul. Wyszogrodzkaod ul. Piłsudskiego - do granicy miasta
Powiat płocki
62 gm. Słupno
62 gm. Bodzanów
62 gm. Mała Wieś
62 gm. Wyszogród
62 m. Wyszogródul. Warszawskaod granicy miasta - do granicy miasta
62 gm. Wyszogród
Powiat płoński
62 gm. Czerwińsk nad Wisłą
Powiat nowodworski
62 gm. Zakroczym
62 m. Zakroczymul. Ostrzykowiznaod granicy miasta - do ul. Płońskiej
62ul. Płońskaod ul. Ostrzykowizna - do ul. Koźmińskiego
62ul. Byłych Więźniów Tw. Zakroczymskiejod ul. Koźmińskiego - do granicy miasta
62 m. Nowy Dwór Maz.ul. Gen. Wiktora Thommeeod granicy miasta - do Mostu Por. Pancera
62ul. Żołnierzy Wrześniaod ul. Gen.Wiktora Thommee - do granicy miasta
62 gm. Pomiechówek
Powiat legionowski
62 gm. Serock
62 m. Serockul. Zakroczymskaod granicy miasta - do ul. Pułtuskiej
62ul. Pułtuskaod ul. Zakroczymskiej - do granicy miasta
62 gm. Serock
Powiat wyszkowski
62 gm. Somianka
62 gm. Wyszków
62 m. Wyszkówul. Serockaod granicy miasta - do ul. Kościuszki
62ul. Kościuszkiod ul. Serockiej - do ul. Daszyńskiego
62ul. Daszyńskiegood ul. Kościuszki - do mostu przez rz. Bug
62most przez rz. Bugod ul. Daszyńskiego - do ul. Warszawskiej
62ul. Warszawskaod mostu przez rz. Bug - do ul. Łochowskiej
62ul. Łochowskaod ul. Warszawskiej - do granicy miasta
62 gm. Wyszków
Powiat węgrowski
62 gm. Łochów
62 m. Łochówul. Wyszkowskaod granicy miasta - do ul. Łochowskiej
62ul. Węgrowskaod ul. Łochowskiej - do granicy miasta
62 gm. Łochów
62 gm. Korytnica
62 gm. Liw
62 m. Węgrówul. Miedziankaod granicy miasta - do ul. Grudzie
62ul. Grudzieod ul. Miedzianka - do ul. Gdańskiej
62ul. Gdańskaod ul. Grudzie - do ul. Rynek Mariacki
62ul. Rynek Mariackiod ul. Gdańskiej - do ul. Kościuszki
62ul. Kościuszkiod ul. Rynek Mariacki - do granicy miasta
Powiat sokołowski
62 gm. Sokołów Podlaski
62 m. Sokołów Podlaskiul. Węgrowskaod granicy miasta - do ul. Wolności
62ul. Wolnościod ul. Węgrowskiej - do ul. Piłsudskiego
62ul. Piłsudskiegood ul. Wolności - do ul. Bartoszowej
62ul. Bartoszowaod ul. Piłsudskiego - do ul. Siedleckiej
62ul. Siedleckaod ul. Bartoszowej - do ul. Repkowskiej
62ul. Repkowskaod ul. Siedleckiej - do granicy miasta
62ul. Międzyrzeckaod ul. Repkowskiej - do ul. Długiej
62ul. Długaod ul. Międzyrzeckiej - do ul. Siedleckiej
62 gm. Sokołów Podlaski
62 gm. Repki
16Powiat ostrowski
63 gm. Andrzejewo
63 gm. Nur
Powiat sokołowski
63 gm. Ceranów
63 gm. Sterdyń
63 gm. Sabnie
63 gm. Sokołów Podlaski
63 m. Sokołów Podlaskiul. Kupientyńskaod granicy miasta - do ul. Kilińskiego
63ul. Kilińskiegood ul. Kupientyńskiej - do ul. Wolności
63ul. Wolnościod ul. Kilińskiego - do ul. Piłsudskiego
63ul. Piłsudskiegood ul. Wolności - do ul. Bartoszowej
63ul. Bartoszowaod ul. Piłsudskiego - do ul. Siedleckiej
63ul. Siedleckaod ul. Bartoszowej - do granicy miasta
63 gm. Sokołów Podlaski
63 gm. Bielany
Powiat siedlecki
63 gm. Suchożebry
63 gm. Siedlce
63m. na prawach powiatu Siedlceul. Sokołowskaod granicy miasta - do ul. Jagiełły
63ul. Jagiełłyod ul. Sokołowskiej - do ul. Prusa
63ul. Prusaod ul. Jagiełły - do ul. Kazimierzowskiej
63ul. Kazimierzowskaod ul. Prusa - do ul. Starowiejskiej
63ul. Wyszyńskiegood ul. Starowiejskiej - do ul. Brzeskiej
63ul. Brzeskaod ul. Wyszyńskiego - do granicy miasta
Powiat siedlecki
63 gm. Siedlce
63 gm. Wiśniew
1770Powiat żyrardowski
gm. Puszcza Mariańska
18Powiat garwoliński
76 gm. Wilga
76 gm. Garwolin
76 m. Garwolinul. Stacyjnaod granicy miasta - do ul. Sienkiewicza
76ul. Sienkiewiczaod ul. Stacyjnej - do ul. Długiej
76ul. Długaod ul. Sienkiewicza - do ul. Staszica
76ul. Staszicaod ul. Długiej - do granicy miasta
76 gm. Garwolin
76 gm. Borowie
1979m. na prawach powiatu Warszawaul. Puławskaod ul. Rzymowskiego - do granicy miasta
Powiat piaseczyński
79 gm. Lesznowola
79 m. Piasecznoul. Puławskaod granicy miasta - do ul. Armii Krajowej
79ul. Armi Krajowejod ul. Puławskiej - do ul. 17-go Stycznia
79ul. 17-go Styczniaod ul. Armii Krajowej - do granicy miasta
79 gm. Piaseczno
79 gm. Góra Kalwaria
79 m. Góra Kalwariaul. Pijarskaod granicy miasta - do ul. Dominikańskiej
79ul. Dominikańskaod ul. Pijarskiej - do drogi nr 50
79ul. Wojska Polskiegood drogi nr 50 - do granicy miasta
79 gm. Góra Kalwaria
Powiat grójecki
79 gm. Warka
Powiat kozienicki
79 gm. Magnuszew
79 gm. Głowaczów
79 gm. Kozienice
79 m. Kozieniceul. Warszawskaod granicy miasta - do ul. Radomskiej
79ul. Radomskaod ul. Warszawskiej - do granicy miasta
79 gm. Kozienice
79 gm. Garbatka-Letnisko
Powiat zwoleński
79 gm. Policzna
79 gm. Zwoleń
79 m. Zwoleńul. Perzynyod granicy miasta - do ul. Wojska Polskiego
79ul. Wojska Polskiegood ul. Perzyny - do Pl. Jana Kochanowskiego
79Pl. Jana Kochanowskiegood ul. Wojska Polskiego - do ul. Puławskiej
79ul. Puławskaod Pl. Jana Kochanowskiego - do ul. Kochanowskiego
79ul. Kochanowskiegood ul. Puławskiej - do granicy miasta
79 gm. Zwoleń
Powiat lipski
79 gm. Ciepielów
79 gm. Lipsko
79 m. Lipskoul. Zwoleńskaod granicy miasta - do ul. Rynek
79ul. Rynekod ul. Zwoleńskiej - do ul. Soleckiej
79ul. Soleckaod ul. Rynek - do ul. Świerczewskiego
79ul. Kilińskiegood ul. Świerczewskiego - do Al. Armii Krajowej
79Al. Armi Krajowejod ul. Kilińskiego - do ul. Spacerowej
79ul. Spacerowaod Al. Armii Krajowej - do granicy miasta
79 gm. Lipsko
20Powiat nowodworskiul. Gen. Thommeeod granicy miasta - do drogi nr 62
85 gm. Czosnów
85 m. Nowy Dwór Maz.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Lp.Numer drogiLokalizacja drogi

powiat - gmina/miasto

Przebieg dróg w miastachOdcinek
12345
11m. na prawach powiatu Gdańskul. Przemysłowaod przystani promowej - do ul. Oliwskiej
1ul. Oliwskaod ul. Przemysłowej - do ul. Rybołowców
1ul. Rybołowcówod ul. Oliwskiej - do ul. Wolności
1ul. Wolnościod ul. Rybołowców - do ul. Marynarki Polskiej
1ul. Wolnościod ul. Marynarki Polskiej - do ul. Władysława IV
1ul. Władysława IVod ul. Wolności - do ul. Oliwskiej
1ul. Oliwskaod ul. Władysława IV - do ul. Rybołowców
1ul. Marynarki Polskiejod ul. Wolności - do ul. Jana z Kolna
1ul. Jana z Kolnaod ul. Marynarki Polskiej - do ul. Wały Piastowskie
1ul. Wały Piastowskieod ul. Jana z Kolna - do ul. Podwale Grodzkie
1ul. Podwale Grodzkieod ul. Wały Piastowskie - do ul. Wały Jagiellońskie
1ul. Wały Jagiellońskieod ul. Podwale Grodzkie - do ul. Okopowej
1ul. Okopowaod ul. Wały Jagiellońskie - do Traktu Św. Wojciecha
1Trakt Św. Wojciechaod ul. Okopowej - do granicy miasta
Powiat gdański
1 m. Pruszcz Gdańskiul. Grunwaldzkaod granicy miasta - do granicy miasta
1 gm. Pruszcz Gdański
1 gm. Pszczółki
Powiat tczewski
1 gm. Tczew
1 m. TczewAl. Solidarnościod granicy miasta - do granicy miasta
1 gm. Tczew
1 gm. Subkowy
1 gm. Pelplin
1 gm. Gniew
1 m. Gniewul. I. Krasickiegood granicy miasta - do granicy miasta
1 gm. Gniew
2Powiat słupski
6 gm. Kobylnica
6m. na prawach powiatu Słupskul. Szczecińskaod granicy miasta - do ul. Tuwima
6ul. Tuwimaod ul. Szczecińskiej - do Placu Dąbrowskiego
6Plac Dąbrowskiego
6ul. Deotymyod Placu Dąbrowskiego - do Placu Zwycięstwa
6ul. Tuwimaod Placu Zwycięstwa - do Placu Dąbrowskiego
6Plac Zwycięstwa
6ul. Jana Pawła IIod Placu Zwycięstwa - do Placu Błogosławionego B. Kostkowskiego
6ul. Jagiełłyod Placu Błogosławionego B. Kostkowskiego - do Placu Zwycięstwa
6Plac Błogosławionego B. Kostkowskiego
6ul. Zamkowaod Placu Błogosławionego B. Kostkowskiego - do Rynku Rybackiego
6Rynek Rybacki
6ul. Garncarskaod Rynku Rybackiego - do ul. Gdańskiej
6ul. Gdańskaod ul. Garncarskiej - do granicy miasta
Powiat słupski
6 gm. Słupsk
6 gm. Damnica
6 gm. Potęgowo
Powiat lęborski
6 gm. Nowa Wieś Lęborska
6 m. Lęborkul. Jana Pawła IIod granicy miasta - do ul. Krzywoustego
6ul. Abrahamaod. ul. Krzywoustego - do granicy miasta
6 gm. Nowa Wieś Lęborska
Powiat wejherowski
6 gm. Łęczyce
6 gm. Luzino
6 gm. Wejherowo
6 m. Wejherowoul. I Brygady Pancernej WPod granicy miasta - do ul. Gdańskiej
6ul. Gdańskaod ul. I Brygady Pancernej WP - do granicy miasta
6 m. Redaul. Wejherowskaod granicy miasta - do ul. Puckiej
6ul. Gdańskaod ul. Puckiej - do granicy miasta
6 m. Rumiaul. Grunwaldzkaod granicy miasta - do ul. Żwirki i Wigury
6ul. J.Sobieskiegood ul. Żwirki i Wigury - do granicy miasta
6m. na prawach powiatu Gdyniaul. Morskaod granicy miasta - do ulicy bez nazwy /obwodnicy/
6ulica bez nazwy /obwodnica/od ul. Morskiej - do granicy miasta
6m. na prawach powiatu Gdańskulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
Powiat gdański
6 gm. Kolbudy
6 gm. Pruszcz Gdański
6 m. Pruszcz Gdańskiulica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
6 gm. Pruszcz Gdański
3Powiat kartuski
7 m. Żukowoul. Gdańskaod ul. Kościerskiej - do granicy miasta
7 gm. Żukowo
7m. na prawach powiatu Gdańskul. Kartuskaod granicy miasta - do ul. Powstańców Warszawskich
7ul. Nowe Ogrodyod ul. Powstańców Warszawskich - do ul. 3-go Maja
7ul. Huciskood ul. 3-go Maja - do ul. Wały Jagiellońskie
7ul. Wały Jagiellońskieod ul. Hucisko - do ul. Bogusławskiego
7ul. Okopowaod ul. Bogusławskiego - do ul. Podwale Przedmiejskie
7ul. Podwale Przedmiejskieod ul. Okopowej - do ul. Długie Ogrody
7ul. Elbląskaod ul. Długie Ogrody - do granicy miasta
Powiat gdański
7 gm. Pruszcz Gdański
7 gm. Cedry Wielkie
Powiat nowodworski
7 gm. Stegna
7 gm. Nowy Dwór Gdański
7 m. Nowy Dwór Gdańskiul. Żuławskaod granicy miasta - do granicy miasta
7 gm. Nowy Dwór Gdański
4Powiat bytowski
20 gm. Miastko
20 m. Miastkoul. Kazimierza Wielkiegood granicy miasta - do ul. Armii Krajowej
20ul. Armii Krajowejod ul. Kazimierza Wielkiego - do ul. Długiej
20ul. Długaod ul. Armii Krajowej - do ul. Konstytucji 3-go Maja
20ul. Kowalskaod ul. Konstytucji 3-go Maja - do granicy miasta
20 gm. Miastko
20 gm. Tuchomie
20 gm. Bytów
20 m. Bytówul. Miasteckaod granicy miasta - do ul. Sucharskiego
20ul. Dworcowaod ul. Sucharskiego - do ul. Drzymały
20ul. Wojska Polskiegood ul. Dworcowej - do ul. Sikorskiego
20ul. 1-go Majaod ul. Sikorskiego - do granicy miasta
20 gm. Bytów
20 gm. Studzienice
20 gm. Parchowo
Powiat kościerski
20 gm. Lipusz
20 gm. Kościerzyna
20 m. Kościerzynaul. Kościuszkiod granicy miasta - do ul. Leśnej
20ul. Wojska Polskiegood ul. Leśnej - do ul. Przemysłowej
20ul. Drogowcówod ul. Przemysłowej - do granicy miasta
20 gm. Kościerzyna
Powiat kartuski
20 gm. Stężyca
20 gm. Somonino
20 gm. Żukowo
20 m. Żukowoul. Kościerskaod granicy miasta - do ul. Gdańskiej
20ul. Gdyńskaod ul. Gdańskiej - do granicy miasta
20 gm. Żukowo
20m. na prawach powiatu Gdyniaul. Chwaszczyńskaod granicy miasta - do drogi nr 6 /obwodnicy/
5Powiat bytowski
21 m.Miastkoul. Szewskaod ul. Długiej - do ul. Królowej Jadwigi
21ul. Wybickiegood ul. Królowej Jadwigi - do ul. Słupskiej
21ul. Słupskaod ul. Wybickiego - do granicy miasta
21 gm. Miastko
21 gm. Trzebielino
Powiat słupski
21 gm. Kobylnica
21m. na prawach powiatu Słupskul. Poznańskaod granicy miasta - do ul. Lutosławskiego
21ul. Lutostawskiegood ul. Poznańskiej - do ul. Prostej
21ul. Prostaod ul. Lutosławskiego - do Placu Błogosławionego B. Kostkowskiego
6Powiat człuchowski
22 gm. Debrzno
22 gm. Człuchów
22 m. Człuchówul. Szczecińskaod granicy miasta - do obwodnicy
22ulica bez nazwy /obwodnica/od ul. Szczecińskiej - do Al. Wojska Polskiego
22Al. Wojska Polskiegood obwodnicy - do granicy miasta
22 gm. Człuchów
Powiat chojnicki
22 gm. Chojnice
22 m. Chojniceul. Człuchowskaod granicy miasta - do ul. Szerokiej
22ul. Sukiennikówod ul. Szerokiej - do ul. Kościuszki
22Plac Niepodległościod ul. Kościuszki - do ul. Gdańskiej
22ul. Gdańskaod Placu Niepodległości - do granicy miasta
22 gm. Chojnice
22 gm. Czersk
22 m. Czerskul. Chojnickaod granicy miasta - do ul. Lipowej
22ul. Kościuszkiod ul. Lipowej - do ul. Szkolnej
22ul. Starogardzkaod ul. Szkolnej - do granicy miasta
22 gm. Czersk
Powiat starogardzki
22 m. Czarna Wodaul. Chojnickaod granicy miasta - do ul. Długiej
22ul. Starogardzkaod ul. Długiej - do granicy miasta
22 gm. Kaliska
22 gm. Zblewo
22 gm. Starogard Gdański
22 m. Starogard Gdańskiul. Zblewskaod granicy miasta - do ul. Jagiełły
22ul. Jagiełłyod ul. Zblewskiej - do ul. Sikorskiego
22ul. Sikorskiegood ul. Jagiełły - do ul. Mickiewicza
22ul. Mickiewiczaod ul. Sikorskiego - do granicy miasta
22 gm. Starogard Gdański
Powiat tczewski
22 gm.Tczew
Powiat malborski
22 gm. Miłoradz
22 gm. Malbork
22 m. MalborkAl. Rodłaod granicy miasta - do ul. Sikorskiego
22Al. Wojska Polskiegood ul. Sikorskiego - do granicy miasta
22 gm. Stare Pole
7Powiat człuchowski
25 gm. Rzeczenica
25 gm. Człuchów
25 m. Człuchówul. Koszalińskaod granicy miasta - do ul. Jerzego z Dąbrowy
25ul. Batoregood ul. Jerzego z Dąbrowy - do Placu Wolności
25Plac Wolnościod ul. Długosza - do Al. Wojska Polskiego
25Al. Wojska Polskiegood Placu Wolności - do ul. Zamkowej
25ul. Zamkowaod Al. Wojska Polskiego - do ul. Dworcowej
25ul. Dworcowaod ul. Zamkowej - do ul. Plantowej
25ul. Słowackiegood ul. Plantowej - do granicy miasta
25 gm. Człuchów
Powiat chojnicki
25 gm. Chojnice
8Powiat nowodworski
55 m. Nowy Dwór Gdańskiul. Jantarowaod ul. Żuławskiej - do ul. Warszawskiej
55ul. Warszawskaod ul. Jantarowej - do ul. Tczewskiej
55ul. Tczewskaod ul. Warszawskiej - do granicy miasta
55 gm. Nowy Dwór Gdański
Powiat malborski
55 gm. Nowy Staw
55 gm. Malbork
55 m. Malborkul. Wałowaod granicy miasta - do Al. Rodła
55Al. Rodłaod ul. Wałowej - do Placu Słowiańskiego
55Plac Słowiańskiod Al. Rodła - do ul. Żeromskiego
55Al. Armii Krajowejod Al. Żeromskiego - do ul. A. Asnyka
55ul. 500-Leciaod ul. A. Asnyka - do ul. Wejhera
55ul. Głowackiegood ul. Wejhera - do granicy miasta
55 gm. Malbork
Powiat sztumski
55 gm. Sztum
55 m. Sztumul. Sienkiewiczaod granicy miasta - do ul. Reja
55ul. Mickiewiczaod ul. Sienkiewicza - do ul. Jagiełły
55ul. Jagiełłyod ul. Mickiewicza - do ul. Kwidzyńskiej
55ul. Kwidzyńskaod ul. Jagiełły - do granicy miasta
55 gm. Sztum
Powiat kwidzyński
55 gm. Ryjewo
55 gm. Kwidzyn
55 m. Kwidzynul. Malborskaod granicy miasta - do ul. Jagiełły
55ul. Jagiełłyod ul. Malborskiej - do ul. Warszawskiej
55ul. Daszyńskiegood ul. Warszawskiej - do ul. Mickiewicza
55ul. Grunwaldzkaod ul. Mickiewicza - do ul. Żwirowej
55ul. Sportowaod ul. Żwirowej - do granicy miasta
55 gm. Gardeja

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Lp.Numer drogiLokalizacja drogi

powiat - gmina/miasto

Przebieg dróg w miastachOdcinki
12345
1Powiat częstochowski
1 gm. Kruszyna
1 gm. Mykanów
1 gm. Rędziny
1m. na prawach powiatu CzęstochowaAl. Wojska Polskiegood granicy miasta - do granicy miasta
Powiat częstochowski
1 gm. Poczesna
1 gm. Kamienica Polska
Powiat myszkowski
1 gm. Koziegłowy
Powiat będziński
1 gm. Siewierz
1 m. Siewierzul. Warszawskaod granicy miasta - do granicy miasta
1 gm. Siewierz
1m. na prawach powiatu Dąbrowa Górniczaul. Manifestu Lipcowegood granicy miasta - do granicy miasta
1m. na prawach powiatu Sosnowieculica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
1m. na prawach powiatu Jaworznoulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
1m. na prawach powiatu Mysłowiceulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat bieruńsko-lędziński
1 m. Lędzinyulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
1m. na prawach powiatu Katowiceulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat bieruńsko-lędziński
1 m. Lędzinyulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
1m. na prawach powiatu Katowiceulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
1m. na prawach powiatu Tychyulica bez nazwyod granicy miasta - do ul. Beskidzkiej
1ul. Beskidzkaod ulicy bez nazwy - do granicy miasta
Powiat pszczyński
1 gm. Kobiór
1 gm. Pszczyna
1 m. Pszczynaul. Górnośląskaod granicy miasta - do ul. Bielskiej
1ul. Bielskaod ul. Górnośląskiej - do granicy miasta
1 gm. Goczałkowice-Zdrój
Powiat bielski
1 m. Czechowice-Dziedziceulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
1m. na prawach powiatu Bielsko-Białaul. Warszawskaod granicy miasta - do ul. Bohaterów Monte Cassino
1ul. Bohaterów Monte Cassinood ul. Warszawskiej - do granicy miasta
Powiat bielski
1 gm. Jasienica
Powiat cieszyński
1

1

gm. Skoczów

m. Skoczów

ulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
1 gm. Skoczów
1 gm. Dębowiec
1 m. Cieszynul. Granicznaod granicy miasta - do granicy państwa
2Powiat gliwicki
4 gm. Rudziniec
4m. na prawach powiatu Gliwiceulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
4m. na prawach powiatu Zabrzeulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
4m. na prawach powiatu Bytomul. Dolnośląskaod granicy miasta - do ul. Miechowickiej
4ul. Miechowickaod ul. Dolnośląskiej - do ul. Wrocławskiej
4ul. Wrocławskaod ul. Miechowickiej - do ul. Kolejowej
4ul. Kolejowaod ul. Wrocławskiej - do Pl. Wolskiego
4Pl. Wolskiegood ul. Kolejowej - do ul. Miarki
4ul. Miarkiod Pl. Wolskiego - do Pl. Pogoda
4Pl. Pogoda
4ul. Siemianowickaod Pl. Pogoda - do granicy miasta
4ul. Witczakaod Pl. Pogoda - do ul. Piłsudskiego
4ul. Piłsudskiegood ul. Witczaka - do ul. Kwietniewskiego
4ul. Kwietniewskiegood ul. Piłsudskiego - do ul. Jainty
4ul. Jaintyod ul. Kwietniewskiego - do ul. Wrocławskiej
4ul. Wrocławskaod ul. Jainty - do ul. Kolejowej
4m. na prawach powiatu Piekary Śląskieul. Harcerskaod granicy miasta - do granicy miasta
4m. na prawach powiatu Siemianowice Śląskieul. Wrocławskaod granicy miasta - do ul. Krupanka
4ul. Krupankaod ul. Wrocławskiej - do granicy miasta
Powiat będziński
4 m. Czeladźul. Staszicaod granicy miasta - do ul. Będzińskiej
4ul. Będzińskaod ul. Staszica - do granicy miasta
4 m. Będzinulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
4m. na prawach powiatu Sosnowieculica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
4m. na prawach powiatu KatowiceAl. W. Roździeńskiegood granicy miasta - do ul. Murckowskiej
4ul. Murckowskaod Al. W. Roździeńskiego - do ulicy bez nazwy
4ulica bez nazwyod ul. Murckowskiej - do granicy miasta
4m. na prawach powiatu Mysłowiceulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat bieruńsko-lędziński
4 m. Imielinulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
4m. na prawach powiatu Jaworznoulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
3Powiat lubliniecki
11 gm. Ciasna
11 gm. Kochanowice
11 m. Lublinieculica bez nazwy /obwodnica/od granicy miasta - do granicy miasta
11 gm. Pawonków
11 m. Lubliniecul. Oleskaod granicy miasta - do ul. Zwycięstwa
11ul. Zwycięstwaod ul. Oleskiej - do granicy miasta
Powiat tarnogórski
11 gm. Tworóg
11 m. Tarnowskie Góryul. Zagórskaod granicy miasta - do ul. Obwodowej
11ul. Obwodowaod ul. Zagórskiej - do ul. Korola
11ul. Koralaod ul. Obwodowej - do granicy miasta
11m. na prawach powiatu Bytomul. Strzelców Bytomskichod granicy miasta - do ul. Wrocławskiej
11ul. Powstańców Warszawskichod ul. Wrocławskiej - do Pl. Wolskiego
4Powiat gliwickiul. Mickiewiczaod granicy miasta - do ul. Toszeckiej
40 gm. Rudziniec
40 m. Pyskowice
542Powiat kłobucki
gm. Lipie
6Powiat kłobucki
43 gm. Krzepice
43 m. Krzepiceul. Kuźniczkaod granicy miasta - do ul. Nowokrzepice
ul. Nowokrzepiceod ul. Kuźniczka - do ul. Wieluńskiej
43ul. Wieluńskaod ul. Nowokrzepice - do ul. Rynek
43ul. Rynekod ul. Wieluńskiej - do ul. Krakowskiej
43ul. Krakowskaod ul. Rynek - do ul. Częstochowskiej
43ul. Częstochowskaod ul. Krakowskiej - do granicy miasta
43 gm. Opatów
43 m. Kłobuckul. Górniczaod granicy miasta - do wiaduktu kolejowego
43ul. Wieluńskaod wiaduktu kolejowego - do ronda
43ul. Częstochowskaod ronda - do ul. Przybyłów
43ul. Głównaod ul. Częstochowskiej - do granicy miasta
43m. na prawach powiatu Częstochowaul. Św. Rochaod granicy miasta - do ul. Św. Jadwigi
43ul. Św. Jadwigiod ul. Św. Rocha - do ul. Św. Barbary
43ul. Św. Barbaryod ul. Św. Jadwigi - do ul. Św. Kazimierza
43ul. Św. Augustynaod ul. Św. Barbary - do ul. Pułaskiego
43ul. Św. Kazimierzaod ul. Pułaskiego - do ul. Św. Barbary
43ul. Pułaskiegood ul. Św. Kazimierza - do Al. Bohaterów Monte Cassino
43Al. Bohaterów Monte Cassinood ul. Pułaskiego - do ul. Jagiellońskiej
43ul. Jagiellońskaod ul. Bohaterów Monte Cassino - do Al. Wojska Polskiego
744m. na prawach powiatu Gliwiceul. Portowaod drogi nr 4 - do ul.Śliwki
44ul. Orlickiegood ul. Portowej - do Pl. Piłsudskiego
44Pl. Piłsudskiego
44ul. Kard. Wyszyńskiegood Pl. Piłsudskiego - do ul. Dworcowej
44ul. Dworcowaod ul. Kard. Wyszyńskiego - do ul. Mikołowskiej
44ul. Mikołowskaod ul. Dworcowej - do ul. Pszczyńskiej
44ul. Wrocławskaod ul. Pszczyńskiej - do ul. Strzody
44ul. Strzodyod ul. Wrocławskiej - do ul. Dworcowej
44ul. Pszczyńskaod ul. Mikołowskiej - do granicy miasta
Powiat gliwicki
44 gm. Gierałtowice
Powiat mikołowski
44 m. Mikołówul. Gliwickaod granicy miasta - do ul.Cieszyńskiej
44ul. Cieszyńskaod ul. Gliwickiej - do ul. Beskidzkiej
44ul. Beskidzkaod ul. Cieszyńskiej - do ul. Krakowskiej
44ul. Krakowskaod ul. Beskidzkiej - do granicy miasta
44m. na prawach powiatu Tychyul. Mikołowskaod granicy miasta - do ul. Oświęcimskiej
44ul. Oświęcimskaod ul. Mikołowskiej - do ul. Turyńskiej
44ul. Turyńskaod ul. Oświęcimskiej - do granicy miasta
Powiat bieruńsko-lędziński
44 m.Bieruńul. Turyńskaod granicy miasta - do ul. Warszawskiej
44ul. Warszawskaod ul. Turyńskiej - do granicy miasta
8Powiat raciborski
45 gm. Krzyżanowice
45 m. Racibórzul. Hulczyńskaod granicy miasta - do ul. Bogumińskiej
45ul. Bogumińskaod ul. Hulczyńskiej - do ul. Jana Pawła II
45ul. Jana Pawła IIod ul. Bogumińskiej - do ul. Starowiejskiej
45ul. Starowiejskaod ul. Jana Pawła II - do ul. Głubczyckiej
45ul. Głubczyckaod ul. Starowiejskiej - do ul. Kozielskiej
45ul. Kozielskaod ul. Głubczyckiej - do ul. Kwiatowej
45ul. Kwiatowaod ul. Kozielskiej - do granicy miasta
45 gm. Rudnik
9Powiat lubliniecki
46 gm. Pawonków
46 m. Lubliniecul. Lisowickaod granicy miasta - do ul. Piłsudskiego
46ul. Piłsudskiegood ul. Lisowickiej - do ul. Mickiewicza
46ul. Mickiewiczaod ul. Piłsudskiego - do ul. Częstochowskiej
46ul. Częstochowskaod ul. Mickiewicza - do granicy miasta
46 gm. Kochanowice
46 gm. Herby
Powiat częstochowski
46 m. Blachowniaul. Lublinieckaod granicy miasta - do granicy miasta
46 gm. Blachownia
46m. na prawach powiatu Częstochowaul. Przejazdowaod granicy miasta - do ul. Głównej
46ul. Głównaod ul. Przejazdowej - do ul. Św. Jadwigi
46ul. Św. Jadwigiod ul. Głównej - do ul. Św. Rocha
46ul. Św. Rochaod ul. Św. Jadwigi - do Rynku Wieluńskiego
46Rynek Wieluńskiod ul. Św. Rocha - do Al. Jana Pawła II
46Al. Jana Pawła IIod Rynku Wieluńskiego - do Al. Wojska Polskiego
46Al. Wojska Polskiegood Al. Jana Pawła II - do ul. Bugajskiej
46ul. Bugajskaod Al. Wojska Polskiego - do granicy miasta
Powiat częstochowski
46 gm. Olsztyn
46 gm. Janów
46 gm. Lelów
Powiat zawierciański
46 gm. Irządze
Powiat częstochowski
46 gm. Lelów
Powiat zawierciański
46 gm. Szczekociny
46 m. Szczekocinyul. Lelowskaod granicy miasta - do ul. Śląskiej
1052m. na prawach powiatu Bielsko-Białaul. Niepodległościod ul. Warszawskiej - do ul. Wyzwolenia
52ul. Wyzwoleniaod ul. Niepodległości - do ul. Lwowskiej
52ul. Lwowskaod ul. Wyzwolenia - do ul. Krakowskiej
52ul. Krakowskaod ul. Lwowskiej - do granicy miasta
Powiat bielski
52 gm. Kozy
52 gm. Porąbka
1169m. na prawach powiatu Bielsko-Białaul. Żywieckaod ul. Krakowskiej - do granicy miasta
Powiat bielski
69 gm. Wilkowice
69 gm. Buczkowice
Powiat żywiecki
69 gm. Łodygowice
69 m. Żywiecul. Wesołaod granicy miasta - do ul. Armii Krajowej
69ul. Armii Krajowejod ul. Wesołej - do ul. Browarnej
69ul. Browarnaod ul. Armii Krajowej - do granicy miasta
69 gm. Radziechowy-Wieprz
69 gm. Węgierska Górka
69 gm. Milówka
69 gm. Rajcza
12Powiat raciborski
78 gm. Krzyżanowice
Powiat wodzisławski
78 gm. Gorzyce
78 m. Wodzisław Śląskiul. Bogumińskaod granicy miasta - do ul. Witosa
78ul. Witosaod ul. Bogumińskiej - do ul. Rybnickiej
78ul. Rybnickaod ul. Witosa - do granicy miasta
78 m. Radlinul. Rybnickaod granicy miasta - do granicy miasta
78m. na prawach powiatu Rybnikul. Wodzisławskaod granicy miasta - do ul. Reymonta
78ul. Reymontaod ul. Wodzisławskiej - do ul. Kotucza
78ul. Kotuczaod ul. Reymonta - do ul. Gliwickiej
78ul. Gliwickaod ul. Kotucza - do ul. Rybnickiej
78ul. Rybnickaod ul. Gliwickiej - do granicy miasta
Powiat gliwicki
78 gm. Pilchowice
78m. na prawach powiatu Gliwiceul. Rybnickaod granicy miasta - do ul. Nowy świat
78ul. Nowy Światod ul. Jana Pawła II - do ul. Wrocławskiej
78ul. Wrocławskaod ul. Nowy Świat - do ul. Strzody
78ul. Strzodyod ul. Wrocławskiej - do ul. Kard. Wyszyńskiego
78ul. Jana Pawła IIod ul. Dworcowej - do ul. Nowy Świat
78ul. Dworcowaod ul. Jana Pawła II - do ul. Mikołowskiej
78ul. Kard. Wyszyńskiegood ul. Strzody - do Pl. Piłsudskiego
78Pl. Piłsudskiego
78ul. Orlickiegood Pl. Piłsudskiego - do ul. Portowej
78ul. Śliwkiod ul. Portowej - do ul. Toszeckiej
78ul. Świętojańskaod ul. Toszeckiej - do ul. Tarnogórskiej
78ul. Tarnogórskaod ul. Świętojańskiej - do granicy miasta
Powiat tarnogórski
78 gm. Zbrosławice
78m. na prawach powiatu Zabrzeul. Witosaod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat tarnogórski
78 gm. Zbrosławice
78m. na prawach powiatu Bytomul. Żołnierskaod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat tarnogórski
78 m. Tarnowskie Góryul. Gliwickaod granicy miasta - do ul. Obwodowej
78ul. Obwodowaod ul. Gliwickiej - do granicy miasta
78 gm. Świerklaniec
78 gm. Ożarowice
Powiat będziński
78 gm. Bobrowniki
Powiat tarnogórski
78 gm. Ożarowice
Powiat będziński
78 gm. Mierzęcice
78 m. Siewierzul. Bytomskaod granicy miasta - do ul. Rynek
78ul. Rynekod ul. Bytomskiej - do ul. Kopernika
78ul. Kopernikaod ul. Rynek - do ul. Oleśnickiego
78ul. Oleśnickiegood ul. Kopernika - do granicy miasta
Powiat zawierciański
78 m. Porębaul. Górnośląskaod granicy miasta - do ul. Generała Ziętka
78ul. Generała Ziętkaod ul. Górnośląskiej - do ul. Armii Ludowej
78ul. Armii Ludowejod ul. Generała Ziętka - do ul. Wyzwolenia
78ul. Wyzwoleniaod ul. Armii Ludowej - do ul. Armii Krajowej
78ul. Armii Krajowejod ul. Wyzwolenia - do granicy miasta
78 m. Zawiercieul. Wojska Polskiegood granicy miasta - do ul. Paderewskiego
78ul. Paderewskiegood ul. Wojska Polskiego - do ul. Siewierskiej
78ul. Siewierskaod ul. Paderewskiego - do ul. Jurajskiej
78ul. Jurajskaod ul. Siewierskiej - do granicy miasta
78 gm. Kroczyce
78 gm. Irządze
78 gm. Szczekociny
78 m. Szczekocinyul. Śląskaod granicy miasta - do Pl. Kościuszki
78Pl. Kościuszkiod ul. Śląskiej - do ul. Kościelnej
78ul. Kościelnaod Pl. Kościuszki - do ul. Żeromskiego
78ul. Żeromskiegood ul. Kościelnej - do granicy miasta
78 gm. Szczekociny
1379m. na prawach powiatu Bytomul. Chorzowskaod Pl. Pogoda - do granicy miasta
79m. na prawach powiatu Chorzówul. Katowickaod granicy miasta - do granicy miasta
79m. na prawach powiatu Katowiceul. Chorzowskaod granicy miasta - do Ronda Gen. J. Ziętka
79Rondo Gen. J. Ziętka
79Al. W. Roździeńskiegood Ronda Gen. J. Ziętka - do ul. Bagiennej
79ul. Bagiennaod Al. W. Roździeńskiego - do ul. Krakowskiej
79ul. Krakowskaod ul. Bagiennej - do granicy miasta
79m. na prawach powiatu Mysłowiceul. Katowickaod granicy miasta - do ul. Krakowskiej
79ul. Krakowskaod ul. Katowickiej - do granicy miasta
79m. na prawach powiatu Sosnowiecul. Orląt Lwowskichod granicy miasta - do granicy miasta
79m. na prawach powiatu Jaworznoul. Katowickaod granicy miasta - do ul. Grunwaldzkiej
79ul. Grunwaldzkaod ul. Katowickiej - do ul. Krakowskiej
79ul. Krakowskaod ul. Grunwaldzkiej - do granicy miasta
1481m. na prawach powiatu KatowiceAl. Górnośląskaod ul. Murckowskiej - do ul. Mikołowskiej
81ul. Mikołowskaod Al. Górnośląskiej - do ul. Brynowskiej
81ul. Brynowskaod ul. Mikołowskiej - do ul. Kościuszki
81ul. Kościuszkiod ul. Brynowskiej - do granicy miasta
Powiat mikołowski
81 m. Mikołówul. Katowickaod granicy miasta - do ul. Cieszyńskiej
81ul. Cieszyńskaod ul. Katowickiej - do granicy miasta
81 m. Łaziska Górneulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
81 m. Orzeszeul. Centralnaod granicy miasta - do granicy miasta
81m. na prawach powiatu Żoryul. Katowickaod granicy miasta - do ul. Kościuszki
81ul. Kościuszkiod ul. Katowickiej - do granicy miasta
Powiat pszczyński
81 gm. Pawłowice
Powiat cieszyński
81 m. Strumieńul. Wiślańskaod granicy miasta - do granicy miasta
81 gm. Strumień
81 gm. Skoczów
81 m. Skoczówul. Katowickaod granicy miasta - do granicy miasta
gm. Skoczów
15Powiat będziński
86 gm. Siewierz
86 gm. Psary
86 m. Będzinulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
86m. na prawach powiatu Sosnowieculica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
86m. na prawach powiatu KatowiceAl. W. Roździeńskiegood granicy miasta - do ul. Murckowskiej
86ul. Murckowskaod Al. W. Roździeńskiego - do ulicy bez nazwy
86ul. Pszczyńskaod ul. Murckowskiej - do ul. Bielskiej
86ul. Bielskaod ul. Pszczyńskiej - do granicy miasta
86m. na prawach powiatu Tychyul. Beskidzkaod granicy miasta - do ulicy bez nazwy
16Powiat gliwicki
88 gm. Rudziniec
88m. na prawach powiatu Gliwiceulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
88m. na prawach powiatu Zabrzeulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
88m. na prawach powiatu Bytomul. Dolnośląskaod granicy miasta - do ul. Miechowickiej
17Powiat częstochowski
91 gm. Kruszyna
91 gm. Kłomnice
91 gm. Rędziny
91m. na prawach powiatu Częstochowaul. Rędzińskaod granicy miasta - do ul. Warszawskiej
91ul. Warszawskaod ul. Rędzińskiej - do Al. Jana Pawła II
18Powiat gliwicki
94 gm. Toszek
94 m. Toszekul. Strzeleckaod granicy miasta - do ul. Młyńskiej
94ul. Gliwickaod ul. Młyńskiej - do granicy miasta
94 gm. Toszek
94 m. Pyskowiceul. Toszeckaod granicy miasta - do ul. Gliwickiej
94ul. Bytomskaod ul. Gliwickiej - do granicy miasta
Powiat tarnogórski
94 gm. Zbrosławice
94m. na prawach powiatu Zabrzeul. Krakowskaod granicy miasta - do granicy miasta
94m. na prawach powiatu Bytomul. Frenzlaod granicy miasta - do ul. Miechowickiej
94ul. Miechowickaod ul. Frenzla - do ul. Wrocławskiej
94ul. Wrocławskaod ul. Miechowickiej - do ul. Kolejowej
94ul. Kolejowaod ul. Wrocławskiej - do Pl. Wolskiego
94Pl. Wolskiegood ul. Kolejowej - do ul. Miarki
94ul. Miarkiod Pl. Wolskiego - do Pl. Pogoda
94Pl. Pogoda
94ul. Siemianowickaod Pl. Pogoda - do granicy miasta
94ul. Witczakaod Pl. Pogoda - do ul. Piłsudskiego
94ul. Piłsudskiegood ul. Witczaka - do ul. Kwietniewskiego
94ul. Kwietniewskiegood ul. Piłsudskiego - do ul. Jainty
94ul. Jaintyod ul. Kwietniewskiego - do ul. Wrocławskiej
94ul. Wrocławskaod ul. Jainty - do ul. Kolejowej
94m. na prawach powiatu Piekary Śląskieul. Harcerskaod granicy miasta - do granicy miasta
94m. na prawach powiatu Siemianowice Śląskieul. Wrocławskaod granicy miasta - do ul. Krupanka
94ul. Krupankaod ul. Wrocławskiej - do granicy miasta
Powiat będziński
94 m. Czeladźul. Staszicaod granicy miasta - do ul. Będzińskiej
94ul. Będzińskaod ul. Staszica - do granicy miasta
94 m. Będzinulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
94m. na prawach powiatu Sosnowieculica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
94m. na prawach powiatu Dąbrowa Górniczaulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat będziński
94 m. Sławkówulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Lp.Numer drogiLokalizacja drogi

powiat - gmina/miasto

Przebieg dróg w miastachOdcinek
12345
13m. na prawach powiatu Świnoujścieul. Duńskaod przystani promowej - do ul. Skandynawskiej
3ul. Skandynawskaod ul. Duńskiej - do ul. Wolińskiej
3ul. Wolińskaod ul. Skandynawskiej - do granicy miasta
Powiat kamieński
3 gm. Międzyzdroje
3 m. Międzyzdrojeul. Wolińskaod granicy miasta - do granicy miasta
3 gm. Międzyzdroje
3 gm. Wolin
3 m. Wolinul. Świerczewskiegood granicy miasta - do ul. Zamkowej
3ul. Zamkowaod ul. Świerczewskiego - do granicy miasta
3 gm. Wolin
Powiat goleniowski
3 gm. Przybiernów
3 gm. Stepnica
3 gm. Goleniów
3m. na prawach powiatu Szczecinulica bez nazwyod granicy miasta - do ul. Szosa Stargardzka
3ul. Szosa Stargardzkaod ulicy bez nazwy - do ul. Przyszłości
3ul. Przyszłościod ul. Szosa Stargardzka - do ul. Pyrzyckiej
3ul. Pyrzyckaod ul. Przyszłości - do granicy miasta
Powiat gryfiński
3 gm. Stare Czarnowo
Powiat pyrzycki
3 gm. Bielice
3 gm. Pyrzyce
3 m. Pyrzyceul. Szczecińskaod granicy miasta - do ul. Bogusława
3ul. Bogusławaod ul. Szczecińskiej - do ul. 1-go Maja
3ul. 1-go Majaod ul. Bogusława - do ul. Lipiańskiej
3ul. Lipiańskaod ul. 1-go Maja - do granicy miasta
3 gm. Pyrzyce
3 gm. Lipiany
3 m. Lipianyul. Pyrzyckaod granicy miasta - do ul. Jedności Narodowej
3ul. Jedności Narodowejod ul. Pyrzyckiej - do granicy miasta
3 gm. Lipiany
Powiat myśliborski
3 gm. Myślibórz
3 gm. Nowogródek Pomorski
3 gm. Myślibórz
3 gm. Nowogródek Pomorski
2Powiat policki
6 gm. Kołbaskowo
Powiat gryfiński
6 gm. Gryfino
6m. na prawach powiatu Szczecinulica bez nazwyod granicy miasta - do granicy miasta
Powiat goleniowski
6 gm. Goleniów
6 gm. Osina
6 gm. Nowogard
6 m. Nowogardul. 3-go Majaod granicy miasta - do ul. 700-lecia
6ul. 700-leciaod ul. 3-go Maja - do ul. Warszawskiej
6ul. Warszawskaod ul. 700-lecia - do ul. Armii Krajowej
6ul. Armi Krajowejod ul. Warszawskiej - do granicy miasta
6 gm. Nowogard
Powiat gryficki
6 gm. Płoty
6 m. Płotyul. Nowogardzkaod granicy miasta - do ul. Kopernika
6ul. Kopernikaod ul. Nowogardzkiej - do ul. Armii Wojska Polskiego
6ul. Armii Wojska Polskiegood ul. Kopernika - do ul. Koszalińskiej
6ul. Koszalińskaod ul. Armii Wojska Polskiego - do granicy miasta
6 gm. Płoty
Powiat kołobrzeski
6 gm. Rymań
6 gm. Gościno
Powiat białogardzki
6 gm. Karlino
6 m. Karlinoul. Szczecińskaod granicy miasta - do ulicy bez nazwy /obwodnicy/
6ulica bez nazwy /obwodnica/od ul. Szczecińskiej - do granicy miasta
6 gm. Karlino
Powiat koszaliński
6 gm. Biesiekierz
6m. na prawach powiatu Koszalinul. Szczecińskaod granicy miasta - do ul. Syrenki
6ul. Syrenkiod ul. Szczecińskiej - do ul. Bohaterów Warszawy
6ul. Bohaterów Warszawyod ul. Syrenki - do Al. Armii Krajowej
6Al. Armii Krajowejod ul. Bohaterów Warszawy - do Al. Monte Casino
6Al. Monte Casinood Al. Armii Krajowej - do ul. Fałata
6ul. Fałataod Al. Zawadzkiego - do ul. Gdańskiej
6ul. Gdańskaod ul. Fałata - do granicy miasta
Powiat koszaliński
6 gm. Sianów
6 m. Sianówul. Koszalińskaod granicy miasta - do ul. Armii Polskiej
6ul. Armii Polskiejod ul. Koszalińskiej - do ul. Morskiej
6ul. Morskaod ul. Armii Polskiej - do ul. Łużyckiej
6ul. Łużyckaod ul. Morskiej - do granicy miasta
6 gm. Sianów
Powiat sławieński
6 gm. Malechowo
6 gm. Sławno
6 m. Sławnoul. Koszalińskaod granicy miasta - do ul. Dworcowej
6ul. Dworcowaod ul. Koszalińskiej - do ul. Armii Krajowej
6ul. Armii Krajowejod ul. Dworcowej - do ul. Chopina
6ul. Chopinaod ul. Armii Krajowej - do ul. Gdańskiej
6ul. Gdańskaod ul. Chopina - do granicy miasta
6 gm. Sławno
3Powiat policki
10 gm. Dobra (Szczecińska)
10m. na prawach powiatu Szczecinul. Ku Słońcuod granicy miasta - do Al. Piastów
10Al. Piastówod ul. Ku Słońcu - do ul. Narutowicza
10ul. Narutowiczaod Al. Piastów - do Placu Dziecka
10Plac Dziecka
10ul. Kopernikaod Placu Dziecka - do Placu Zwycięstwa
10Plac Zwycięstwa
10Plac Brama Portowa
10ul. Wyszyńskiegood Placu Brama Portowa - do Mostu Długiego
10Most Długi
10ul. Energetykówod Mostu Długiego - do Mostu Portowego
10Most Portowy
10ul. Gdańskaod Mostu Portowego - do Mostu Pionierów
10Most Pionierów
10ul. Eskadrowaod Mostu Pionierów - do ul. Struga
10ul. Hangarowaod ul. Eskadrowej - do ul. Struga
10ul. Strugaod ul. Eskadrowej - do ul. Zwierzynieckiej
10ul. Zwierzynieckaod ul. Struga - do ul. Szosa Stargardzka
10ul. Szosa Stargardzkaod ul. Zwierzynieckiej - do granicy miasta
Powiat stargardzki
10 gm. Kobylanka
10 gm. Stargard Szczeciński
10 m. Stargard Szczecińskiul. Szczecińskaod granicy miasta - do ul. Gen. J. Bema
10ul. Gen. J. Bemaod ul. Szczecińskiej - do ul. Bogusława IV
10ul. Bogusława IVod ul. Gen. J. Bema - do Placu Św. Ducha
10Plac Św. Ducha
10ul. Popielaod Placu Św. Ducha - do "Obejścia Starego Miasta"
10"Obejście Starego Miasta"od ul. Popiela - do ul. Bydgoskiej
10ul. Bydgoskaod "Obejścia Starego Miasta" - do granicy miasta
10 gm. Stargard Szczeciński
10 gm. Suchań
10 m. Suchańul. Pomorskaod granicy miasta - do granicy miasta
10 gm. Suchań
Powiat choszczeński
10 gm. Recz
10 m. Reczul. Promenadaod granicy miasta - do ul. Kolejowej
10ul. Kolejowaod ul. Promenada - do granicy miasta
10 gm. Recz
10 gm. Drawno
Powiat drawski
10 gm. Kalisz Pomorski
10 m. Kalisz Pomorskiul. Szczecińskaod granicy miasta - do ul. Wolności
10ul. Wolnościod ul. Szczecińskiej - do ul. Świerczewskiego
10ul. Świerczewskiegood ul. Wolności - do ul. Toruńskiej
10ul. Toruńskaod ul. Świerczewskiego - do granicy miasta
10 gm. Kalisz Pomorski
Powiat wałecki
10 gm. Mirosławiec
10 m. Mirosławiecul. Wolnościod granicy miasta - do Placu Wolności
10Plac Wolnościod ul. Wolności - do ul. Wałeckiej
10ul. Wałeckaod Placu Wolności - do granicy miasta
10 gm. Mirosławiec
10 gm. Wałcz
10 m. Wałczul. Os. Chrząstkowood granicy miasta - do ul. Nowomiejskiej
10ul. Nowomiejskaod ul. Os. Chrząstkowo - do ul. Piłsudskiego
10ul. Piłsudskiegood ul. Nowomiejskiej - do ul. Kościuszki
10ul. Kościuszkiod ul. Piłsudskiego - do ul. Bydgoskiej
10ul. Bydgoskaod ul. Kościuszki - do granicy miasta
10 gm. Wałcz
4Powiat kołobrzeski
11 m. Kołobrzegul. Portowaod portu - do ul. Solnej
11ul. Solnaod ul. Portowej - do ul. Kniewskiego
11ul. Kniewskiegood ul. Solnej - do ul. Unii Lubelskiej
11ul. Unii Lubelskiejod ul. Kniewskiego - do ul. Kupieckiej
11ul. Kupieckaod ul. Unii Lubelskiej - do ul. Koszalińskiej
11ul. Koszalińskaod ul. Kupieckiej - do ul. Szosa Koszalińska
11ul. Szosa Koszalińskaod ul. Koszalińskiej - do granicy miasta
11 gm. Kołobrzeg
11 gm. Ustronie Morskie
Powiat koszaliński
11 gm. Będzino
11m. na prawach powiatu Koszalinul. Morskaod granicy miasta - do ul. Bohaterów Warszawy
11ul. Bohaterów Warszawyod ul. Morskiej - do Al. Armii Krajowej
11Al. Armii Krajowejod ul. Bohaterów Warszawy - do ul. Krakusa i Wandy
11ul. Krakusa i Wandyod Al. Armii Krajowej - do ul. Gnieźnieńskiej
11ul. Gnieźnieńskaod ul. Krakusa i Wandy - do granicy miasta
Powiat koszaliński
11 gm. Manowo
11 gm. Bobolice
11 m. Boboliceul. Koszalińskaod granicy miasta - do ul. Warszawskiej
11ul. Warszawskaod ul. Koszalińskiej - do granicy miasta
11 gm. Bobolice
Powiat szczecinecki
11 gm. Szczecinek
11 m. Szczecinekul. Koszalińskaod granicy miasta - do ul. Narutowicza
11ul. Narutowiczaod ul. Koszalińskiej - do ul. Cieślaka
11ul. Cieślakaod ul. Narutowicza - do ul. Słowiańskiej
11ul. Słowiańskaod ul. Cieślaka - do ul. Gen. Wł. Sikorskiego
11ul. Gen. Wł. Sikorskiegood ul. Słowiańskiej - do ul. Pilskiej
11ul. Pilskaod ul. Gen. Wł. Sikorskiego - do granicy miasta
11 gm. Szczecinek
513m. na prawach powiatu SzczecinAl. Piastówod ul. Ku Słońcu - do ul. Mieszka I
13ul. Mieszka Iod Al. Piastów - do ul. Południowej
13ul. Południowaod ul. Mieszka I - do Ronda Uniwersyteckiego
13Rondo Uniwersyteckie
13ul. Południowaod Ronda Uniwersyteckiego - do Ronda Hackena
13Rondo Hackena
13ul. Autostrada Poznańskaod Ronda Hackena - do ul. Cukrowej
13ul. Cukrowaod ul. Autostrada Poznańska - do granicy miasta
Powiat policki
13 gm. Kołbaskowo
6Powiat stargardzki
20 m. Stargard Szczecińskiul. M. Skłodowskiej-Curieod ul. Bydgoskiej - do ul. Gdańskiej
20ul. Gdańskaod ul. M. Skłodowskiej-Curie - do ul. Gdyńskiej
20ul. Gdyńskaod ul. Gdańskiej - do granicy miasta
20 gm. Stargard Szczeciński
20 gm. Marianowo
20 gm. Chociwel
20 m. Chociwelul. H. Dąbrowskiegood granicy miasta - do ul. Armii Krajowej
20ul. Armii Krajowejod ul. H. Dąbrowskiego - do granicy miasta
20 gm. Chociwel
Powiat łobeski
20 gm. Węgorzyno
20 m. Węgorzynoul. Strzeleckaod granicy miasta - do ul. Grunwaldzkiej
20ul. Grunwaldzkaod ul. Strzeleckiej - do ul. Rynek
20ul. Rynekod ul. Grunwaldzkiej - do ul. Drawskiej
20ul. Drawskaod ul. Rynek - do granicy miasta
20 gm. Węgorzyno
Powiat drawski
20 gm. Drawsko Pomorskie
20 m. Drawsko Pomorskieul. Starogrodzkaod granicy miasta - do Placu Gdańskiego
20Plac Gdańskiod ul. Starogrodzkiej - do ul. Gdyńskiej
20ul. Gdyńskaod Placu Gdańskiego - do ul. Toruńskiej
20ul. Toruńskaod ul. Gdyńskiej - do ul. 11-go Pułku Piechoty
20ul. 11-go Pułku Piechotyod ul. Toruńskiej - do ul. Pocztowej
20ul. Pocztowaod ul. 11-go Pułku Piechoty - do ul. Piłsudskiego
20ul. Piłsudskiegood ul. Pocztowej - do Placu Elizy Orzeszkowej
20Plac Elizy Orzeszkowejod ul. Piłsudskiego - do ul. Złocienieckiej
20ul. Złocienieckaod Placu Elizy Orzeszkowej - do granicy miasta
20 gm. Drawsko Pomorskie
20 gm. Złocieniec
20 m. Złocieniecul. Drawskaod granicy miasta - do ul. Chopina
20ul. Chopinaod ul. Drawskiej - do ul. 5-go Marca
20ul. 5-go Marcaod ul. Chopina - do ul. Oskrzeli
20ul. Oskrzeliod ul. 5-go Marca - do ul. Mickiewicza
20ul. Mickiewiczaod ul. Oskrzeli - do ul. Czaplineckiej
20ul. Czaplineckaod ul. Mickiewicza - do granicy miasta
20 gm. Złocieniec
20 gm. Czaplinek
20 m. Czaplinekul. Złocienieckaod granicy miasta - do Placu 3-go Marca
20Plac 3-go Marcaod ul. Złocienieckiej - do ul. Gen. H. Dąbrowskiego
20ul. Gen. H. Dąbrowskiegood Placu 3-go Marca - do Al. 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
20Al. 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechotyod ul. Gen. H. Dąbrowskiego - do ul. Szczecineckiej
20ul. Szczecineckaod Al. 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty - do granicy miasta
20 gm. Czaplinek
Powiat szczecinecki
20 gm. Borne Sulinowo
20 gm. Szczecinek
20 m. Szczecinekul. Szczecińskaod granicy miasta - do ul. Gdańskiej
20ul. Gdańskaod ul. Szczecińskiej - do ul. Gen. Wł. Sikorskiego
20ul. Gen. Wł. Sikorskiegood ul. Gdańskiej - do ul. Słowiańskiej
20ul. Słowiańskaod ul. Gen. Wł. Sikorskiego - do ul. Cieślaka
20ul. Cieślakaod ul. Słowiańskiej - do ul. Słupskiej
20ul. Słupskaod ul. Cieślaka - do granicy miasta
20 gm. Szczecinek
20 gm. Biały Bór
20 m. Biały Bórul. Szczecineckaod granicy miasta - do ul. Tamka
20ul. Tamkaod ul. Szczecineckiej - do ul. Marsz. R. Żymierskiego
20ul. Marsz. R. Żymierskiegood ul. Tamka - do granicy miasta
20 gm. Biały Bór
7Powiat wałecki
22 gm. Człopa
22 m. Człopaul. Zwycięstwa WPod granicy miasta - do ul. Moniuszki
22ul. Moniuszkiod ul. Zwycięstwa WP - do ul. Bydgoskiej
22ul. Bydgoskaod ul. Moniuszki - do granicy miasta
22 gm. Człopa
22 gm. Tuczno
22 gm. Człopa
22 gm. Wałcz
22 m. WałczAl. Zdobywców Wałuod granicy miasta - do Placu Wolności
Pomorskiego
22Plac Wolnościod Al. Zdobywców Wału Pomorskiego - do ul. Kilińszczaków
22ul. Kilińszczakówod Placu Wolności - do ul. Wojska Polskiego
22ul. Wojska Polskiegood ul. Kilińszczaków - do granicy miasta
22ul. Kościuszkiod ul. Wojska Polskiego - do ul. Piłsudskiego
22ul. Piłsudskiegood ul. Kościuszki - do ul. Okulickiego
22ul. Okulickiegood ul. J. Piłsudskiego - do ul. Kościuszkowców
22ul. Kościuszkowcówod ul. Okulickiego - do ul. Kilińszczaków
22 gm. Wałcz
8Powiat myśliborski
23 m. Myślibórzul. Piłsudskiegood ul. Królewieckiej - do granicy miasta
23 gm. Myślibórz
23 gm. Dębno
23 m. Dębnoul. Myśliborskaod granicy miasta - do ul. Mickiewicza
23ul. Mickiewiczaod ul. Myśliborskiej - do ul. Armii Krajowej
23ul. Armii Krajowejod ul. Mickiewicza - do ul. Kostrzyńskiej
23ul. Kostrzyńskaod ul. Armii Krajowej - do granicy miasta
23 gm. Dębno
9Powiat koszaliński
25 gm. Bobolice
25 m. Boboliceul. Fabrycznaod drogi nr 11 - do granicy miasta
25 gm. Bobolice
Powiat szczecinecki
25 gm. Biały Bór
25 m. Biały Bórul. Bobolickaod granicy miasta - do ul. Tamka
25ul. Tamkaod ul. Bobolickiej - do ul. Marsz. R. Żymierskiego
25ul. Marsz. R. Żymierskiegood ul. Tamka - do ul. Dworcowej
25ul. Dworcowaod ul. Marsz. R. Żymierskiego - do granicy miasta
25 gm. Biały Bór
10Powiat gryfiński
26 gm. Chojna
26 m. Chojnaul. Szczecińskaod granicy miasta - do ul. Młyńskiej
26ul. Młyńskaod ul. Szczecińskiej - do ul. Basztowej
26ul. Basztowaod ul. Młyńskiej - do ul. Chrobrego
26ul. Chrobregood ul. Basztowej - do ul. Jagiellońskiej
26ul. Jagiellońskaod ul. Chrobrego - do ul. Kościuszki
26ul. Kościuszkiod ul. Jagiellońskiej - do ul. Polnej
26ul. Polnaod ul. Kościuszki - do granicy miasta
26ul. Jagiełłyod ul. Chrobrego - do ul. Bałtyckiej
26ul. Bałtyckaod ul. Jagiełły - do ul. Chrobrego
26 gm. Chojna
26 gm. Trzcińsko-Zdrój
26 m. Trzcińsko-Zdrójul. Chojnickaod granicy miasta - do Al. Wolności
26Al. Wolnościod ul. Chojnickiej - do ul. Dworcowej
26ul. Dworcowaod Al. Wolności - do granicy miasta
26 gm. Trzcińsko-Zdrój
Powiat myśliborski
26 gm. Myślibórz
26 m. Myślibórzul. Królewieckaod granicy miasta - do ul. 1-go Maja
26ul. 1-go Majaod ul. Królewieckiej - do ul. Bohaterów Warszawy
26ul. Bohaterów Warszawyod ul. 1-go Maja - do ul. Lipowej
26ul. Lipowaod ul. Bohaterów Warszawy - do granicy miasta
1131m. na prawach powiatu Szczecinul. Autostrada Poznańskaod Ronda Hackena - do ul. Granitowej
31ul. Granitowaod ul. Autostrada Poznańska - do ul. Metalowej
31ul. Metalowaod ul. Granitowej - do ul. Przodowników Pracy
31ul. Przodowników Pracyod ul. Metalowej - do ul. Rymarskiej
31ul. Rymarskaod ul. Przodowników Pracy - do granicy miasta
Powiat gryfiński
31 gm. Gryfino
31 m. Gryfinoul. Pomorskaod granicy miasta - do ul. Flisaczej
31ul. Flisaczaod ul. Pomorskiej - do ul. Chrobrego
31ul. Chrobregood ul. Flisaczej - do ul. Łużyckiej
31ul. Łużyckaod ul. Chrobrego - do granicy miasta
31ul. Szczecińskaod ul. Chrobrego - do ul. Pomorskiej
31 gm. Gryfino
31 gm. Widuchowa
31 gm. Chojna
31 m. Chojnaul. Wojska Polskiegood granicy miasta - do ul. Bałtyckiej
31ul. Bałtyckaod ul. Wojska Polskiego - do ul. Chrobrego
31ul. Chrobregood ul. Bałtyckiej - do ul. Jagiellońskiej
31ul. Jagiellońskaod ul. Chrobrego - do ul. Kościuszki
31ul. Kościuszkiod ul. Jagiellońskiej - do ul. Barwickiej
31ul. Barwickaod ul. Kościuszki - do granicy miasta
31ul. Jagiełłyod ul. Chrobrego - do ul. Bałtyckiej
31 gm. Chojna
31 gm. Moryń
31 gm. Mieszkowice
31 m. Mieszkowiceul. Chojeńskaod granicy miasta - do ul. Słowackiego
31ul. Słowackiegood ul. Chojeńskiej - do ul. Żymierskiego
31ul. Żymierskiegood ul. Słowackiego - do ul. Kościuszki
31ul. Kościuszkiod ul. Żymierskiego - do granicy miasta
31 gm. Mieszkowice
Powiat myśliborski
31 gm. Boleszkowice
31 gm. Dębno