§ 3. - Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1932.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.12.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1932 r.
§  3.
Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.