§ 3. - Ustalenie obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.19.103

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1975 r.