Ustalenie nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.68.511

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 1 września 1933 r.
o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje:
W celu upamiętnienia dwuchsetpięćdziesięcioletniej rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej monety srebrne wartości 10 złotych bite będą w miesiącach wrześniu i październiku 1933 r. według wzoru, którego wizerunki w graficznej reprodukcji podane są jako załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Wymienione w § 1 monety będą miały obieg narówni z 10-złotowemi monetami srebrnemi, których wzór ustalony został w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 675).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK