Ustalenie kwot produkcji cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.117.559

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 1994 r.
w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

Na podstawie art. 2 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473) zarządza się, co następuje:
Maksymalna ilość cukru, jaka może być wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej roku 1995 i przeznaczona na zaopatrzenie rynku krajowego w okresie od dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r., wynosi 1 500 tysięcy ton (kwota A).
Maksymalna ilość cukru, jaka może być wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej roku 1995 i przeznaczona na eksport z zastosowaniem dopłat w okresie od dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r., wynosi 300 tysięcy ton (kwota B).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.