Art. 26. - USA-Polska. Umowa o ekstradycji. Waszyngton.1996.07.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.93.1066

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2002 r.
Artykuł  26

Ratyfikacja i wejście w życie

1. 
Niniejsza umowa podlega ratyfikacji, a dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Warszawie możliwie jak najszybciej.
2. 
Niniejsza umowa wejdzie w życie 30 dni po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.
3. 
Z chwilą wejścia w życie niniejszej umowy przestaną obowiązywać pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Traktat ekstradycyjny między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki wraz z protokołem dołączonym do Traktatu, podpisane w Warszawie dnia 22 listopada 1927 r., oraz Dodatkowy traktat ekstradycyjny podpisany w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r. Jednakże Traktat z 1927 r. uzupełniony Dodatkowym traktatem z 1935 r. będzie miał nadal zastosowanie do postępowań ekstradycyjnych, w których dokumenty dotyczące wniosku o wydanie przed dniem wejścia w życie niniejszej umowy były już przekazane Państwu wezwanemu, z tym jednak, że do tych postępowań będą miały zastosowanie artykuły 2, 3, 5, 16, 19 i 20 niniejszej umowy. Do osób, które podlegają wydaniu na podstawie dotychczasowego Traktatu, będzie miał zastosowanie artykuł 19 niniejszej umowy.