Art. 24. - USA-Polska. Umowa o ekstradycji. Waszyngton.1996.07.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.93.1066

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2002 r.
Artykuł  24

Zakres zastosowania

Niniejsza umowa będzie miała zastosowanie do przestępstw popełnionych zarówno przed, jak i po dacie jej wejścia w życie. Jeżeli jednak przestępstwo zostało popełnione przed wejściem w życie niniejszej umowy i nie było przestępstwem według prawa obu Umawiających się Państw w czasie jego popełnienia, organ wykonujący Państwa wezwanego może według swego uznania uwzględnić wniosek o wydanie.