Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.11.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1919 r.

DEKRET
w sprawie uregulowania produkcji spirytusu.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art.  1.

Wszelkie zezwolenia, wydane dotychczas na pędzenie okowity lub spirytusu, tracą swą moc obowiązującą. Zezwolenia na uruchomienie gorzelni wydaje Ministerstwo Skarbu za zgodą Ministerstwa Aprowizacji.

Art.  2.

Właściciele gorzelni wzgl. urządzeń gorzelnianych lub ich dzierżawcy, w których był potajemnie pędzony spirytus, podlegają karze ciężkiego więzienia od roku do lat 5 łącznie z karą pieniężną od 5.000 mk. do 100.000 mk.

Całe urządzenie gorzelniane oraz zapasy spirytusu i surowców ulegają konfiskacie na rzecz Skarbu.

Art.  3.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; wykonanie go polecam Ministrowi Skarbu.

Dan w Warszawie, dnia 30 stycznia 1919 r.