Art. 12. - Uprawnienia niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.94.812

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1932 r.
Art.  12.

Nieruchomość w stosunku do dłużnika jest zajęta z chwilą doręczenia mu decyzji z art. 10 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. W stosunku do osób trzecich nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze gruntowej o wszczęciu egzekucji.