Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.29.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1950 r.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.