Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.29.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1950 r.
Art.  2.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.