Upoważnienie Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.15.107

Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1948 r.

USTAWA
z dnia 9 marca 1948 r.
o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Upoważnia się Rząd do wydawania dekretów z mocą ustawy według zasad, ustalonych w przepisach art. 4 ustawy konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 71), na okres od dnia zamknięcia sesji Sejmu Ustawodawczego, otwartej w dniu 29 października 1947 r., do dnia otwarcia następnej sesji.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.