Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.471

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 19 lipca 1920 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Zdrowia Publicznego do zawieszenia na czas wojny mocy obowiązującej art. 6 ust. 2, ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 92 poz. 498 1919 r.).

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 1920 r. Dz. Ust. Rz. P. № 53 poz. 327 rozporządza się co następuje:
Art.  1.

Upoważnia się Ministra Zdrowia Publicznego do zawieszenia na czas wojny mocy obowiązującej art. 6 ust 2 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 92 poz. 498) w tych miejscowościach, w których Minister Zdrowia Publicznego uzna to za niezbędne.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dni dwadzieścia po ogłoszeniu