Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.768

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 1921 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do zaciągnięcia w Polskim Banku Krajowym pożyczki w kwocie 1.000.000.000 mk. p. celem podwyższenia kapitału zakładowego tegoż Banku.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia w Polskim Banku Krajowym pożyczki w kwocie 1.000.000.000 mk. p. w obligacjach komunalnych, umarzalnych w przeciągu 51 lat.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.