Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
upoważniający Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych do podjęcia parcelacji majątków b. ros. Banku Włościańskiego i do wydzierżawiania dóbr państwowych małorolnym i bezrolnym.

Polecam Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych stosownie do jego wniosku i uchwały Rady Ministrów -
1) niezwłoczne zorganizowanie i podjęcie parcelacji majątków b. rosyjskiego Banku Włościańskiego;
2) niezwłoczne powołanie do życia, w celu popierania parcelacji, kolonizacji wewnętrznej oraz meljoracji, Polskiego Państwowego Banku Rolnego na podstawie wydanego w osobnym dekrecie statutu;
3) wydzierżawienie dóbr skarbowych i donacyjnych, które Minister na ten cel przeznaczy, - bezrolnym i małorolnym w drobnych parcelach, zapewniających rodzinie rolnika dostateczne utrzymanie, a to na podstawie specjalnych, mających być wydanemi przepisów.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.