[Prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych w razie choroby, urlopu i zwolnienia od zajęć służbowych] - Art. 36. -... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych w razie choroby, urlopu i zwolnienia od zajęć służbowych] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  36.  [Prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych w razie choroby, urlopu i zwolnienia od zajęć służbowych]

W okresie choroby, urlopu i zwolnienia od zajęć służbowych żołnierz zachowuje prawo do pobieranego ostatnio uposażenia i innych należności pieniężnych, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia zasadniczego lub na prawo do dodatków i innych należności pieniężnych.