[Uposażenie zasadnicze żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe] - Art. 30. - Uposażenie... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Uposażenie zasadnicze żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  30.  [Uposażenie zasadnicze żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe]
1. 
Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego.
2. 
Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane do uposażenia dodatek funkcyjny i dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).