Art. 40. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 40. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  40.
1.
Uposażenie żołnierzy wymienionych w art. 24 i 25 oraz uczniów i słuchaczy wymienionych w art. 28-31 nie będących oficerami lub podoficerami zawodowymi nie podlega potrąceniom.
2.
Minister Obrony Narodowej może określić przypadki, w których uposażenie żołnierzy wymienionych w ust. 1 podlega potrąceniu na zaspokojenie roszczeń z niektórych tytułów wymienionych w art. 39.
3.
Przepis ust. 2 nie dotyczy uposażenia zasadniczego.