Art. 30. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 30. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  30.

Żołnierze skierowani w charakterze słuchaczy szkół wojskowych nie wymienionych w art. 28 i 29 lub na kursy wojskowe otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne określone w rozdziałach II - IV. Uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego żołnierze ci otrzymują w wysokości przysługującej na stanowisku zajmowanym ostatnio przed skierowaniem do szkoły lub na kurs.