Art. 22. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 22. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  22.
1.
Podoficerowie nadterminowi otrzymują uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego i według zajmowanego stanowiska służbowego w wysokości określonej przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2.
Podoficerowie wymienieni w ust. 1 otrzymują dodatki do uposażenia, premie i inne należności pieniężne określone w art. 13, 14, 17 i 18.