Art. 1. - [Posłowie do PE uprawnieni do pobierania uposażenia na podstawie ustawy] - Uposażenie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.187.1925

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2009 r.
Art.  1. 2 [Posłowie do PE uprawnieni do pobierania uposażenia na podstawie ustawy]

 

1.
Posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r., którzy sprawowali mandat posła do Parlamentu Europejskiego kadencji trwającej w latach 2004-2009, oraz podjęli, na podstawie art. 25 ust. 1 decyzji Parlamentu Europejskiego nr 2005/684/WE, Euratom z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz. Urz. UE L 262 z 07.10.2005, str. 1), decyzję o pobieraniu uposażenia, przysługuje w okresie sprawowania mandatu, licząc od pierwszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, uposażenie wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania mandatu.
2.
Posłom do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w ust. 1, którzy obejmują mandat w trakcie trwania kadencji Parlamentu Europejskiego, przysługuje w okresie sprawowania mandatu, licząc od pierwszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, w którym wzięli udział, uposażenie wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania mandatu.
2 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.111.918) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2009 r.