Art. 2. - Uposażenie państwowych pracowników nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.20.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
Art.  2.

Ustala się dla pracowników nauki 8 grup uposażenia zasadniczego według następującej tabeli:

Grupa uposażenia

Kwota miesięcznego uposażenia w złotych

1

30.000

2

27.000

3

25.000

4

22.000

5

19.000

6

16.000

7

12.000

8

8.000