Art. 6. - [Świadczenia zdrowotne przysługujące byłemu Prezydentowi RP oraz członkom jego rodziny] - Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.
Art.  6.  [Świadczenia zdrowotne przysługujące byłemu Prezydentowi RP oraz członkom jego rodziny]

Byłemu Prezydentowi oraz członkom jego rodziny przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych dla pracowników i członków ich rodzin oraz dożywotnio na warunkach określonych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i członków ich rodzin.