Rozdział 2 - (skreślony). - Uporządkowanie niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.58.348 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

Rozdział  2 3

(skreślony).

3 Rozdział 2 skreślony przez art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.91.107.464) z dniem 1 stycznia 1992 r.