Art. 4. - UEB-L-Polska. Układ dodatkowy do traktatu handlowego. Bruksela.1933.06.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.78.726

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1933 r.
Artykuł  4.

Układ niniejszy zawarty jest na rok. Wejdzie on w życie 11-go października 1933 r. Od daty 11 października 1934 będzie podzielał los traktatu handlowego z 30 grudnia 1922 r.

Sporządzone w Brukseli, dnia 10 czerwca 1933 r.

LISTA A.

Ex 32

Krochmal osobno niewymieniony, w opakowaniu:

1. powyżej 2 kg

100 kg

65.-

Ex 50

Cykorja brukselska (witloof)

100 kg

15.-

83

Rośliny żyjące:

1. z korzeniami w bryle ziemi:

a) wszelkie iglaste; laury

100 kg

30.-

b) inne bez kwiatów i zabarwionych widocznie pąków kwitnących, sprowadzane w okresie:

I. od 1 czerwca do 30 listopada

40.-

II. od 1 grudnia do 31 maja

160.-

c) kwitnące lub z pąkami zabarwionemi

450.-

2. z obnażonemi korzeniami, chociażby oblepionemi gliną:

a) owocowe: drzewa i krzewy

75.-

b) róże

200.-

c) wszelkie drzewa, krzewy i inne rośliny, oprócz osobno wymienionych

100 -

85

Cebulki, kłącze, korzonki, bulwy - wszystko roślin ozdobnych, w stanie niewypędzonym, w opakowaniu:

1. powyżej 5 kg

100 kg

120.-

2. 5 kg i mniej

240.-

Ex 284

Drożdże:

2. inne

a) prasowane

100 kg

110 -

Ex 469

2. Klej z kości, skór i innych odpadków zwierzęcych

100 kg

40 -

Ex 477

Uwaga: Żużle Thomasa, Martina i inne tym podobne, sprowadzane przez porty polskiego obszaru celnego

bez cła

Ex 506

Skóry wyprawy mineralnej, oprócz osobno wymienionych, kolorowe:

ex 1. w całości, połówkach, wagi w całej skórze:

b) 1,2 kg i mniej

100 kg

1.400.-

Ex 546

Wyroby ze skóry garbowanej lub surowej i t. d.

ex 2 Bicze tkackie i rzemyki rozdzielcze do zgrzeblarek

100 kg

565.-

ex 4 Manszety

100 kg

700.-

Ex 547

Liny skórzane kręcone

100 kg

800.-

Ex 548

Gotowe pasy napędne i przenośnikowe

100 kg

700.-

549

Troki do szycia pasów

100 kg

600.-

551

Paski gotowe do kapeluszy

100 kg

600 -

Uwaga do poz. 551. Paski gotowe do czapek objęte są tą pozycją

Ex 589

ex 1 - b

Uwaga 1. Wełna prana sprowadzana przez porty polskiego obszaru celnego

bez cła

Ex 814

Pergamin roślinny:

1. niebarwiony

100 kg

100.-

Ex 822

Tektura, papier, karton - wszystko światłoczułe, chociażby podklejone tkaninami; tkaniny światłoczułe:

1. fotograficzne

100 kg

600.-

Ex 825

Tektura, papier, karton - wszystko nasycone, powleczone:

3. innemi chemikaljami, oprócz osobno wymienionych

100 kg

156.-

915

Szyby lustrzane szlifowane, polerowane, również matowane, grubościpowyżej 5 mm o powierzchni:

1. 1.000, cm2 i mniej

100 kg

30 -

2. powyżej 1.000 cm2 do 4.000 cm2

50.-

3. powyżej 4.000 cm2 do 10.000 cm2

85.-

4. powyżej 10.000 cm2 do 20.000 cm2

110.-

5. powyżej 20.000 cm2 do 40.000 cm2

150.-

6. powyżej 40.000 cm2 do 70.000 cm2

185.-

7. powyżej 70.000 cm2

215.-

948

Drut cięty do spawania, pokryty warstwą chemikalij

100 kg

114 -

Ex 1168

Aparaty i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne, djaprojekcyjne:

ex 7. - ex b. błony fotograficzne:

I. nienaświetlone

100 kg

1000 -

d. wstęgi kinematograficzne nienaświetlone

100 kg

550.-

Ex 1186

Broń palna i jej części oprócz osobno wymienionych: 3. strzelby myśliwskie

100 kg

800.-

LISTA B.

Podstawa

Cło

wymiaru

fr. c.

Ex 1

Zwierzęta żywe niżej wyszczególnione:

Ex f. Konie:

2. inne

A. powyżej 1 m, 25 wysokości

szt.

345.-

B. 1 m. 25 i mnie] wysokości

"

172.50

3. Konie rzeźne

100 kg

32.20

(żywej wagi)

9

Masło świeże lub solone

100 kg

161.-

Ex 51

Ziarno nawet palone:

a) owies

100 kg

24.15

c) żyto

(br)

bez cła

f) jęczmień jary i jęczmień ozimy

bez cła

Ex 72

Warzywa suszone:

ex a) strączkowe:

1. groch

bez cła

Ex 210

Kiełbasy, kiełbaski, kiszki i t. p. z mięsa wszelkiego rodzaju, oprócz wątroby(1)

b) inne

100 kg

230.-

212

Mięso niewymienione, zwyczajnie gotowane, wędzone lub solone, przywożone inaczej niż w pudełkach, glinianych naczyniach lub innych opakowaniach tego rodzaju.

a) wieprzowe:

1) słonina zwyczajnie solona

bez cła

2) inne

100 kg

120.75

b) specjalnie niewymienione

100 kg

120.75

Ex 611

Ubrania męskie, nigdzie więcej niewymienione:

b) inne

ad val.

23%

633

Drewno budowlane i stolarskie, w kłodach lub nietarte wzdłuż, z korą lub bez, lecz nieociosane

m3

9.20

634

Kopalniaki, żerdzie, tyki, drewno masztowe, stemple i inne drewno, nietarte, z korą lub bez, mające co najmniej 75 cm obwodu przy grubszym końcu

"

5.-

638

Drewno tarte, osobno niewymienione:

a) Bale i belki tarte, grubości 15 cm i powyżej, także drewno ciosane zapomocą siekiery, wszelkich grubości:

1. Drewno dębowe, jesionowe i orzechowe

"

30.-

2. Inne

"

34.50

__________

(1) Przywóz mięsa konserwowanego lub przygotowanego pochodzącego z koni, osłów, mułów jest zakazany.

b) Inne:

1. drewno dębowe, jesionowe i orzechowe

35,-

2. niewyszczególnione

40.25

639

Klocki i podkłady kolejowe, nawet z wyrobionemi otworami

a) nasycone

23,-

b) nienasycone

12,-

645

Klepki (drewno łupane lub obrobione, nietarte, przeznaczone wyłącznie

do robót bednarskich i do opakowania); drewno ociosane siekierą, do wyrobu piast, obręczy i do podobnego użytku

100 kg

3.60

649

Forniery nakładane i klejone, forniery nakładane na inne drewno:

a) surowe:

1. brzozowe i olchowe

100 kg

31.05

(br)

2. topolowe, sosna amerykańska (pitchpin) jaworowe, jodłowe, osikowe

100 kg

(br)

69

3. innych gatunków

100 kg

103.50

(br)

b) polerowane, lakierowane, barwione lub pokryte jaką powłoką

100 kg

137.-

c) wykładane albo z inkrustacjami lub ozdobami wyciśniętemi

100 kg

207.-

Ex 1155

Obuwie gumowe(1)

ex b) inne:

1, obuwie zwane "kąpielowe" ("bains de mer")

100 kg

460.-

_____________

(1) Oprócz obuwia z podeszwami gumowemi a z wierzchu całkowicie z materjału lub skóry, z podeszwami przyszytemi, przybitemi lub przyklejonemi.

Zaznajomiwszy się z powyższym układem dodatkowym i listami, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy niniejszy Akt opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 12 maja 1934 r.