Art. 2. - UEB-L-Polska. Układ dodatkowy do traktatu handlowego. Bruksela.1933.06.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.78.726

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1933 r.
Artykuł  2.

Unją będzie stosowała do produktów pochodzących i przychodzących z terytorjurn celnego polskiego a wyszczególnionych na liście B stawki celne oznaczone na tej liście.