§ 4. - Udzielanie zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.25.111

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1993 r.
§  4.
Decyzja w sprawie udzielenia zgody na przyjęcie służby w obcym wojsku powinna odpowiadać wymogom, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz zawierać określenie obcego wojska, w którym obywatel polski może przyjąć służbę.