Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.38.246

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 sierpnia 1965 r.
w sprawie uczestnictwa Zambii i Malty w Międzynarodowej Konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Zambia dnia 2 grudnia 1964 r. i Malta dnia 4 stycznia 1965 r. zakomunikowały Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, iż uważają się za nadal związane postanowieniami Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 378), których stosowanie było rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości.