Uczestnictwo Tonga w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.10.63

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 stycznia 1972 r.
w sprawie uczestnictwa Tonga w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notami z dnia 22 czerwca 1971 r. przekazanymi Rządom Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Rząd Królestwa Tonga poinformował, iż uważa się za związany postanowieniami Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. (Dz. U. z 1968 r. Nr 14, poz. 82), który poprzednio został ratyfikowany przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii również w odniesieniu do Królestwa Tonga.