Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.64.311

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 listopada 1962 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notami złożonymi Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w niżej podanych terminach następujące państwa uznały się za nadal związane postanowieniami Międzynarodowej konwencji opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. (Dz. U. z 1923 r. Nr 9, poz. 55), której stosowanie zostało rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości:
Federacja Nigerii dnia 26 czerwca 1961 r.

Republika Niger dnia 25 sierpnia 1961 r.

Republika Kamerun dnia 20 listopada 1961 r.

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej dnia 8 grudnia 1961 r.

Sierra Leone dnia 13 marca 1962 r.

Republika Kongo (Leopoldville) dnia 31 maja 1962 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 4 września 1962 r.