Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.44.269

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 października 1966 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 5 Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 56, poz. 334), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji:
Holandia dnia 8 sierpnia 1966 r.

Ghana dnia 15 sierpnia 1966 r.

Malawi dnia 8 września 1966 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że notą otrzymaną przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 18 marca 1966 r. Rząd Singapuru zakomunikował, iż uważa się nadal za związany wymienioną konwencją, której postanowienia rozciągnięte zostały na terytorium Singapuru przed uzyskaniem przez niego niepodległości.