Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.95

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 1978 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 sierpnia 1978 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 92 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212), następujące państwa złożyły Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki swoje dokumenty przystąpienia do tej konwencji:
Surinam dnia 5 marca 1976 r.,

Republika Zielonego Przylądka dnia 19 sierpnia 1976 r.,

Mozambik dnia 5 stycznia 1977 r.,

Wyspy Św. Tomasza i Książęca dnia 28 lutego 1977 r.,

Angola dnia 11 marca 1977 r.,

Seszele dnia 25 kwietnia 1977 r.,

Gambia dnia 13 maja 1977 r.,

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna dnia 16 sierpnia 1977 r.

Zgodnie z artykułem 92 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Surinamu - dnia 4 kwietnia 1976 r., Republiki Zielonego Przylądka - dnia 18 września 1976 r., Mozambiku - dnia 4 lutego 1977 r., Wysp Św. Tomasza i Książęcej - dnia 30 marca 1977 r., Angoli - dnia 10 kwietnia 1977 r., Seszeli - dnia 25 maja 1977 r., Gambii - dnia 12 czerwca 1977 r. i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - dnia 15 września 1977 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem VI Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 213), Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii notyfikowała depozytariuszowi dnia 17 maja 1976 r. o przyjęciu tego układu.

Zgodnie z artykułem VI układu wszedł on w życie w stosunku do Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w dniu złożenia notyfikacji o jego przyjęciu.