Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.15.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 1963 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 lutego 1963 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z paragrafem 32 Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286), zgłosiły swoje przystąpienie do powyższej Konwencji:
Tanganika dnia 29 października 1962 r.

Meksyk dnia 26 listopada 1962 r.

z następującymi zastrzeżeniami:

"(a) Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej organy nie będą uprawnione do nabywania nieruchomości na terytorium meksykańskim ze względu na przepisy o własności sformułowane przez Konstytucję Polityczną Meksykańskich Stanów Zjednoczonych.

(b) Funkcjonariusze i rzeczoznawcy Organizacji Narodów Zjednoczonych i ich organów, którzy są obywatelami meksykańskimi, będą mogli korzystać przy wykonywaniu swych funkcji na terytorium meksykańskim wyłącznie z takich przywilejów, jakie im przyznają paragraf 18 pkt (a), (d), (f) i (g) i paragraf 22 pkt (a), (b), (c), (d) i (f) Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych, rozumiejąc, że nietykalność ustanowiona w wyżej wspomnianym paragrafie 22 (c) będzie przyznawana tylko oficjalnym papierom i dokumentom".

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa w niżej podanych terminach zawiadomiły Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważają za nadal wiążące dla siebie postanowienia powyższej Konwencji, której stosowanie zostało rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości:

Republika Togo dnia 27 lutego 1962 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 4 września 1962 r.

Republika Kongo (Brazzaville) dnia 15 października 1962 r.