Uczestnictwo szeregu państw w Akcie sztokholmskim zmieniającym Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonym w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.10.70

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 1979 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 marca 1979 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Akcie sztokholmskim zmieniającym Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonym w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 20 Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51), Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej notyfikował o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia do wymienionego aktu sztokholmskiego przez następujące państwa:
Gabon ................................................................................... dnia 10 marca 1975 r.,

Francję .................................................................................. dnia 12 maja 1975 r.,

z zastosowaniem konwencji do terytorium Republiki Francuskiej w Europie, departamentów: Gujana, Gwadelupa, Martynika i Reunion, terytoriów zamorskich Nowej Kaledonii, Francuskiej Polinezji, Saint Pierre i Miquelon, wyspy Wallis i Futuna oraz Francuskich Ziem Południowopolarnych,

Górną Woltę ......................................................................... dnia 2 czerwca 1975 r.,

Monako ................................................................................ dnia 4 lipca 1975 r.,

Ludową Republikę Konga ..................................................... dnia 5 września 1975 r.,

Irak ....................................................................................... dnia 24 października 1975 r.

z zastrzeżeniem do artykułu 28 ustęp 1,

Tunezję .................................................................................. dnia 12 stycznia 1976 r.

z zastrzeżeniem do artykułu 28 ustęp 1,

Turcję .................................................................................... dnia 16 lutego 1976 r.

z wyjątkiem artykułów od 1 do 12,

Grecję ................................................................................... dnia 15 kwietnia 1976 r.,

Meksyk ................................................................................ dnia 26 kwietnia 1976 r.,

Mauretanię ............................................................................ dnia 21 czerwca 1976 r.,

Mauritius ............................................................................... dnia 24 czerwca 1976 r.,

Ghanę ................................................................................... dnia 28 czerwca 1976 r.,

Libię ..................................................................................... dnia 28 czerwca 1976 r.

z zastrzeżeniem do artykułu 28 ustęp 1,

Wspólnotę Bahamów ............................................................ dnia 10 grudnia 1976 r.

z wyjątkiem artykułów od 1 do 12,

Włochy ................................................................................. dnia 24 stycznia 1977 r.,

Zambię .................................................................................. dnia 14 lutego 1977 r.

z wyjątkiem artykułów od 1 do 12,

Burundi ................................................................................. dnia 3 czerwca 1977 r.,

Maltę .................................................................................... dnia 12 września 1977 r.

z wyjątkiem artykułów od 1 do 12 oraz z zastrzeżeniem do artykułu 28 ustęp 1.

Zgodnie z artykułami 20 i 21 Akt sztokholmski wszedł w życie w stosunku do wymienionych państw po upływie 3 miesięcy od daty, w której ratyfikacja lub przystąpienie danego państwa było notyfikowane przez Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej notyfikował, iż następujące państwa, które stały się uprzednio stronami Aktu sztokholmskiego z wyłączeniem artykułów od 1 do 12, powiadomiły o ratyfikacji lub przystąpieniu do tych artykułów:

Australia ................................................................................ dnia 27 czerwca 1975 r.,

Japonia .................................................................................. dnia 27 czerwca 1975 r.,

Finlandia ................................................................................ dnia 21 lipca 1975 r.

Ponadto podaje się do wiadomości, że Rząd Republiki Surinamu notą z dnia 16 listopada 1976 r. powiadomił Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, iż uważa się za związanego postanowieniami Aktu sztokholmskiego od dnia uzyskania niepodległości, to jest od dnia 25 listopada 1975 r.

Podaje się również do wiadomości, że Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii powiadomił notą z dnia 9 sierpnia 1977 r. o rozciągnięciu obowiązywania powyższego aktu sztokholmskiego na terytorium Hongkongu.