Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.40.182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 czerwca 1962 r.
w sprawie uczestnictwa Kolumbii i Mauretanii w Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 32 bądź art. 33 Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 11, poz. 85), Kolumbia złożyła dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji dnia 5 stycznia 1962 r., a Mauretania dokument przystąpienia do tej Konwencji dnia 23 stycznia 1962 r.