Uchylenie rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1931 r. o ustaleniu kwoty ryczałtowej kosztów, połączonych z czynnościami sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie, Łodzi i Warszawie dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, oraz sposób pokrywania tych kosztów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.15.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 lutego 1935 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1931 r. o ustaleniu kwoty ryczałtowe; kosztów, połączonych z czynnościami sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie, Łodzi i Warszawie dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, oraz sposobu pokrywania tych kosztów.

Na podstawie §§ 31 i 33 rozporządzenia z dnia 28 maja 1923 r. w przedmiocie siedziby oraz organizacji sądów rozjemczych dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 749), § 5 rozporządzenia z dnia 27 września 1927 r. o utworzeniu dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków sądów rozjemczych w Warszawie, Łodzi i Krakowie (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 782) art. 164 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 911) w brzmieniu ustawy z dnia 15 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 347) oraz § 36 rozporządzenia z dnia 10 października 1908 r. o sądach polubownych dla ubezpieczenia pensyjnego (austr. Dz. u. p. Nr. 223) zarządzam co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia kwoty ryczałtowej kosztów, połączonych z czynnościami sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie. Łodzi i Warszawie dla Zakładu Ubezpieczenia od wypadków, oraz sposobu pokrywania tych kosztów (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 626).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1935 r.