§ 2. - Uchylenie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.122.783

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2008 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.