§ 1. - Uchylenie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.122.783

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2008 r.
§  1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg (Dz. U. Nr 12, poz. 76).