§ 2. - Uchylenie przepisów o zwrocie opłat szkolnych za dzieci pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.62.466

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 1933 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1933 r.