Uchylenie mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.7.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 1948 r.
o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Na podstawie art. 46, 47 i 51 prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 94, poz. 808) zarządza się, co następuje:
Uchyla się moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 71).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Oświaty.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.