Art. 2. - Uchylenie dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.37.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1988 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.