Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.749

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 grudnia 1921 r.

UCHWAŁA
SEJMU USTAWODAWCZEGO
z dnia 16 grudnia 1921 r.
w przedmiocie uchwał sejmowych, powodujących wydatki ze Skarbu Państwa.

Sejm Ustawodawczy postanawia zgodnie z zasadniczym poglądem, wyrażonym w uchwale z dn. 4 października 1921 r., że aż do czasu uzyskania równowagi w budżecie Rzeczypospolitej nie będzie uchwalał wydatków bez zgody Ministra Skarbu.
Uchwała niniejsza ma być ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rrzeczypospoltej Polskiej.