Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  37.

Rada Ministrów ustali termin wejścia w życie przepisów niniejszego dekretu dotyczących uchwalania budżetów dzielnicowych rad narodowych.