Art. 27. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  27.

Fundusz podstawowy tworzy się z wartości środków trwałych Zakładu.