Art. 26. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  26.

Na środki Zakładu składają się:

1)
fundusz podstawowy,
2)
fundusz rezerwowy,
3)
rezerwy techniczne ubezpieczeń osobowych,
4)
bieżące wpływy z operacji ubezpieczeniowych,
5)
inne fundusze i rezerwy, przewidziane postanowieniami władz.