Art. 19. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  19.
1.
Terenowymi organami Zakładu są:
1)
inspekcje wojewódzkie,
2)
inspektoraty powiatowe.
2.
W miarę potrzeby mogą być tworzone inspektoraty miejskie i rejonowe.