§ 14. - Tymczasowe władze kas chorych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.678

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.
§  14.
Za udział w posiedzeniach kolegialnych władz kasy (§ 11 i 13 niniejszego rozporządzenia) przewodniczący i członkowie ich otrzymują odszkodowanie i zwrot poniesionych wydatków, według norm, określonych w statucie kasy.