§ 13. - Tymczasowe władze kas chorych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.678

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.
§  13.
W razie specjalnych okoliczności główny urząd ubezpieczeń może zamiast komisarzy wyznaczać również do pełnienia funkcyj innych władz kasy, prócz komisji rozjemczej, organy kolegjalne z zachowaniem przewidzianego w ustawie z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272) stosunku ubezpieczonych i pracodawców.