§ 12. - Tymczasowe władze kas chorych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.678

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.
§  12.
Do ważności uchwał tymczasowej komisji rozjemczej wymagana jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i przynajmniej dwóch członków, w tem jednego z grupy ubezpieczonych. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości przeważa głos, oddany przez przewodniczącego.