Art. 14. - Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1924 r.
Art.  14.

Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie miesiąca od daty wymiany ratyfikacji i będzie miała moc w ciągu jednego roku. O ile Umowa nie zostanie wypowiedzianą przez jedną lub drugą z Wysokich Stron Układających się conajmniej na sześć miesięcy przed upływem wspomnianego terminu rocznego pozostanie ona w mocy aż do wypowiedzenia przyczem skutki tego wypowiedzenia winny nastąpić dopiero po upływie terminu sześciomiesięcznego.